Werking van LSD

Lsd wordt geslikt en bereikt via het bloed de hersenen. Daar beïnvloedt lsd de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven. Zenuwen doen dat met behulp van bepaalde stofjes. Deze stofjes worden overdrachtsstoffen genoemd. Lsd beïnvloedt vooral de werking van dopamine en serotonine. Er is geen bewijs van hersenbeschadiging door lsd-gebruik.

Lsd verstoort de werking van de zintuigen. De prikkelgeleiding van de verschillende zintuigen gaat door elkaar lopen. Een geluid komt in de hersenen niet bij het gehoorcentrum maar bijvoorbeeld bij het gezichtscentrum waardoor muziek als het ware gezien wordt. Andersom komt iets wat je ziet, niet in het gezichtscentrum aan maar bij het gehoorcentrum waardoor je hele rare geluiden kunt horen. De hele prikkelgeleiding is in de war.

Uit een recent onderzoek met behulp van verschillende meetinstrumenten, zoals de MRI-scanner, bleek dat lsd een duidelijke invloed heeft op de visuele gebieden in het brein. Dit komt overeen met de hallucinogene ervaring van gebruikers. Ook verminderde lsd de prikkels tussen 2 hersengebieden die een rol spelen in het zelfbewustzijn en het vormen van betekenis. Dit komt overeen met de bewustzijnsverruimende effecten van lsd die gerapporteerd worden door gebruikers. (2)

Lsd veroorzaakt een heftige tripervaring. Het middel kan verkeerd vallen waardoor je een zeer angstige ervaring kunt krijgen. Het beeld dat iemand een keer lsd neemt en daarna permanent psychotisch of schizofreen wordt is echter onjuist. Bij mensen met aanleg voor psychose kan lsd-gebruik ertoe leiden dat de psychose op een jongere leeftijd uitbreekt. Ook kan het een psychose verergeren en zorgen voor terugval.

Er is verder ook geen bewijs dat tripmiddelen zoals lsd schade toebrengen aan organen of het genetisch materiaal (DNA).

De giftigheid van lsd is zeer laag. Schattingen suggereren dat een dodelijke dosis lsd tenminste 1000 keer de werkzame dosis is, dat is een zeer brede veiligheidsmarge.

De lichamelijke risico’s van lsd zijn verwaarloosbaar. Grootste probleem bij lsd is dat het een zeer angstige ervaring kan oproepen. Deze ervaring kan zo heftig zijn dat mensen het verschil tussen trip en realiteit bijna niet meer kunnen maken.

Het ondergaan van een lsd-trip is een buitengewoon intensieve ervaring. Het is niet iets wat iemand vaak wil doen. Kans op verslaving is er dan ook nauwelijks.

 

Bron:
1. Alcohol en drugs, gebruik en misbruik. Bohn Stafleu van Loghum. Houten 2008

2. Carhart-Harris, R.L. et al. (2016). Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging. PNAS: 113 (17), 4853–4858.