Wat is Baclofen?

Baclofen is een spierverslappend medicijn. Spierverslappers verlagen de spanning in je spieren. Artsen geven dit aan mensen die last hebben van spierspasmes, dit zijn ongecontroleerde samentrekkingen van de spieren. Er zijn mensen die zeggen dat het ook zou kunnen helpen om een terugval bij alcoholverslaving te voorkomen. Hier is alleen nog te weinig bewijs voor. Baclofen kan ook vervelende bijwerkingen veroorzaken. Daarom gebruiken we bij Jellinek dit medicijn niet. We schrijven het dus niet voor aan onze cliënten.

Waarom gebruikt Jellinek geen Baclofen bij verslavingsbehandeling?

Jellinek gebruikt geen Baclofen tijdens de behandeling omdat het hiervoor niet is goedgekeurd in Nederland. En ook omdat er soms gevaarlijke risico’s aan zitten.

Baclofen lijkt een goed middel in de behandeling van verslaving aan alcohol te zijn. Ook bij verslaving aan andere drugs zou het misschien werken. Er zijn mensen die goede ervaringen hebben met dit middel. In Nederland wordt Baclofen hier alleen niet voor gebruikt. Het is namelijk niet goedgekeurd door het college ter beoordeling van geneesmiddelen om het voor verslaving te gebruiken. Dat komt omdat er nog niet wetenschappelijk is bewezen dat het echt werkt.

De onderzoeken die er zijn laten verschillende resultaten zien. Uit een onderzoek uit 20161 bleek dat Baclofen niet beter werkt dan een placebo (een nepmedicijn). Andere goede onderzoeken naar de effecten van een hoge dosis Baclofen zijn er nog niet.

Wat zijn de risico’s of bijwerkingen van Baclofen?

Baclofen kan vervelende bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperigheid, misselijkheid en duizeligheid.

Het is extra gevaarlijk als iemand naast Baclofen ook andere dempende drugs gebruikt. Dit komt omdat Baclofen de werking van deze dempende drugs kan versterken. Dempende drugs zijn bijvoorbeeld alcohol, GHB of benzodiazepinen. Het kan voor mensen met een verslavingsprobleem moeilijk zijn om te stoppen met deze drugs. Dus voor deze doelgroep kan het gebruik van Baclofen extra gevaarlijk zijn. Het kan dan leiden tot levensgevaarlijke situaties met bewusteloosheid, ademhalingsproblemen en problemen met de bloedsomloop.

Daarnaast kan het gevaarlijk zijn om plotseling te stoppen met Baclofen. Er kunnen dan levensgevaarlijke klachten ontstaan, zoals een delier of insult. Deze klachten noem je ontwenningsverschijnselen.

Om die reden adviseert Jellinek voorlopig niet om Baclofen te gebruiken om een terugval te voorkomen bij verslaving.

Delier: een delier is een plotselinge ernstige verwardheid. Je bewustzijn is op dat moment verlaagd en je kan hallucineren.

Insult: plotselinge stuiptrekkingen met een korte periode van bewustzijnsverlies. Vergelijkbaar met een epileptische aanval.

Wat doet Jellinek wel? Gebruiken jullie andere medicijnen?

Bij de behandeling van een alcoholverslaving werkt Jellinek met cognitieve gedragstherapie. Dit is een van de beste behandelingen voor verslaving. Bij deze therapie probeer je je gedrag en je manier van denken te veranderen.

Daarnaast gebruiken we soms medicijnen. Deze zijn bedoeld om de behandeling te ondersteunen. Deze medicijnen bestaan al lang en hier is veel onderzoek naar gedaan. De medicijnen die wij voorschrijven werken goed en zijn goedgekeurd in Nederland. De huisarts kan deze medicijnen voorschrijven. Dit moet wel in overleg met een verslavingsarts van Jellinek.

We gebruiken de volgende medicijnen:

  • Naltrexon: anti-trek/anti-craving medicijn. Dit middel werkt meestal goed bij mensen die vaak binge-drinken. En ook bij mensen waar alcoholverslaving in de familie voorkomt.
  • Acamprosaat: anti-trek/anti-craving medicijn.
  • Disulfiram (Antabus/Refusal): aversie middel. Aversie betekent dat je een negatieve reactie krijgt als je alcohol drinkt. Je wordt ziek van alcohol als je een aversie middel hebt gebruikt.

Bron:

  1. Efficacy and safety of high-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence: A multicentre, randomised, double-blind controlled trial

 

Versie: september 2023