Hoeveel mensen gebruiken 2C-B?

Ongeveer 0,6% van de Nederlanders (18+) heeft in 2018 2C-B gebruikt (1). Sindsdien zijn er signalen dat het iets is gestegen, maar nog geen cijfers. Mannen gebruiken vaker 2C-B dan vrouwen.

Van de studenten op het MBO en het HBO heeft ongeveer 2% ooit 2C-B gebruikt. Het ooit-gebruik van XTC is ongeveer 4 keer zo hoog. Het laatste maand gebruik van 2C-B in deze groep is ongeveer 0,5%.

Als wordt gekeken naar een groep frequente uitgaanders (Het Grote UitgaansOnderzoek) dan blijkt dat ongeveer 15% ooit 2C-B heeft gebruikt. Van die groep heeft 2,7% het in de afgelopen maand gebruikt.

De Antenne-monitor kijkt naar gebruik onder uitgaanders in Amsterdam. 2C-B is daar, naast 4-FA, de meeste gebruikte NPS (Nieuwe Psychoactieve Stof). In 2018 zijn cafébezoekers ondervraagd. Van hen had 16,3% ervaring met 2C-B. 8,9% had het in het laatste jaar gebruikt. Van deze groep is het laatste-jaar-gebruik van XTC 48%. Het laatste-jaar-gebruik in 2014 van de cafébezoekers lag op 5,5% en in 2018 op 8,9%. Er lijkt dus sprake te zijn van een stijgende trend.

2C-B wordt niet specifiek gemeld bij de cijfers over behandelingen van verslavingen (2). Dit geeft aan dat het aantal mensen dat behandeld wordt voor een 2C-B-verslaving te klein is om apart te vermelden.

 

Bron

1. Nationale Drug Monitor 2019

2. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)

 

Versie: mei 2023