Wat zijn de belangrijkste vooroordelen over GHB?

Onder gebruikers zijn er op zijn minst drie belangrijke vooroordelen over GHB die niet waar zijn:

  • GHB is een lichaamseigen stof en dus onschadelijk
  • Bewusteloos raken door GHB is niet ernstig
  • GHB is een verkrachtingsdrug
  • GHB is gemaakt van velgenreiniger en gootsteenontstopper

GHB is lichaamseigen stof en dus onschadelijk

Volkomen ten onrechte denken gebruikers dat als een stof van nature in het lichaam voorkomt, deze stof niet schadelijk is. Of een stof schadelijk of giftig is heeft vooral te maken met hoeveelheid. De hoeveelheid GHB die mensen zich zelf toedienen, kan ervoor zorgen dat de stof allerlei problemen oplevert zoals ademhalingsproblemen, bewusteloosheid en verslaving. Bovendien is nog onbekend wat voor risico’s regelmatige toediening van GHB op de lange termijn met zich meebrengt.
Regelmatig out gaan kan negatieve gevolgen hebben voor het langetermijngeheugen en de witte stof in de hersenen. De witte stof is een naam voor alle verbindingen tussen de hersencellen.

Bewusteloos raken is niet ernstig

Gebruikers denken erg makkelijk over het bewusteloos raken als gevolg van GHB. Mogelijk ontstaat dat doordat gebruikers, na het weer bijkomen, zich fit en alert voelen. Ze herinneren zich weinig over hoe zij bewusteloos geraakt zijn.

Toch is het bewusteloos raken door GHB buitengewoon ernstig. Er kan een levensbedreigende situatie ontstaan. GHB kan de ademhaling verstoren en kan er zelfs voor zorgen dat de ademhaling stopt. Ook kan een gebruiker tijdens het bewusteloos zijn, gaan overgeven. De gebruiker kan dan in zijn eigen braaksel stikken.

Op de EHBO-posten van feesten is het aantal ernstige incidenten met GHB toegenomen van 34% in 2009 naar 73% in 2015. Dat is een forse stijging. Zulke incidenten zijn vrij heftig om te zien en voor omstanders is het niet leuk om mee te maken op een feest.

In 2014 overleden volgens de doodsoorzaken statistiek van CBS 4 mensen aan GHB (1) in 2013 ging het om 8 gevallen.

GHB is een verkrachtingsdrug

Uit een internationale studie blijkt dat GHB slechts in 0,2 tot 4,4% van de verkrachtingen voorkwam. Maar onderrapportage is mogelijk omdat GHB slechts 8 uur in het bloed en 12 uur in de urine aantoonbaar is (1,2).

GHB is velgenreiniger en gootsteenontstopper

In principe wordt GHB gemaakt van velgenreiniger (GBL) en gootsteenontstopper (natronloog). Maar die losse stoffen zijn als het proces klaar is niet meer terug te vinden.

Door GBL te laten reageren met natronloog ontstaat GHB. Als de GHB goed gemaakt is, zijn alle natronloog en GBL een reactie met elkaar aan gegaan. De stoffen zijn dan los niet meer in de GHB terug te vinden. GBL wordt ook wel als velgenreiniger of stickerverwijderaar gebruikt en natronloog als gootsteenontstopper. Dat klinkt heel naar, maar als de twee gereageerd zijn is er dus alleen maar GHB over. De risico’s zijn dan heel anders dan als de losse stoffen worden genomen. Dit is vergelijkbaar met natriumchloride (keukenzout). Natriumchloride kan veilig gegeten worden. Maar natrium en chloride los niet. Die zijn giftig.

Bronnen

  1. NDM 2016, Trimbos Instituut
  2. Nemeth et al, the involvement of GHB in reported sexual assaults. Journal of Psychopharmacology. (2010)

 

Versie: juli 2020