Hoeveel zijn we minder gaan roken?

Het Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR) doet onderzoek naar het rookgedrag. Dit onderzoek is voor het laatst uitgevoerd in 2014. Hun vraagstelling luidt: rookt u (wel eens) of rookt u helemaal niet? Uit onderstaande tabel blijkt hoe sterk het roken de laatste jaren is afgenomen.

Bron: Factsheet Continu Onderzoek Rookgewoonten 2014, Trimbos Instituut (2015)

In 2011 was er een grote daling ten opzichte van de jaren ervoor. In 2012 is het aantal rokers weer gestegen, dit komt met name doordat er meer vrouwen zijn gaan roken. Daarna is het weer licht gedaald.

Mannen roken nog wel iets meer dan vrouwen maar het verschil wordt wel kleiner. In 1970 rookten nog 75% van de mannen. In 2014 is dat 24%. Bij de vrouwen nam het roken af van 42% in 1970 naar 22% in 2014.

Er wordt steeds minder dagelijks gerookt. In 2001 rookte 25% van alle Nederlanders dagelijks, in 2014 is dat nog slechts 17%. Het aantal sigaretten dat dagelijks gerookt wordt neemt verder af en ligt in 2014 op 13,1 sigaretten. Tien jaar geleden was dat nog 15,6 sigaret.

 

Versie: maart 2018