Hoeveel mensen zijn gokverslaafd en hoeveel komen er in behandeling?

In 2016 heeft onderzoeksbureau Intraval onderzoek gedaan naar de omvang van het gokken (1). Het onderzoeksbureau heeft ook een schatting gemaakt van het aantal kansspelverslaafden.
De meeste spelers zijn recreatieve spelers. Dat wil zeggen dat zij voor hun plezier spelen en hier geen problemen van ondervinden. Naar schatting zijn er 8.435.000 recreatieve spelers. Verder zijn er naar schatting 95.700 risicospelers en 79.000 probleemspelers die zeer waarschijnlijk gok- of kansspelverslaafd zijn.

Aantallen mensen in behandeling

Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) houdt al meer dan 25 jaar de gegevens bij over hulpvraag en hulpverlening in de verslavingszorg. Samen met het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) brengen zij jaarlijks de kerncijfers in de verslavingszorg uit.

De laatste cijfers komen uit 2015. Toen waren 2.186 mensen in behandeling voor gokken (2). In 2006 waren dat volgens hun cijfers 2.619 mensen. De laatste 5 jaar is het aantal constant. Daarvoor lag het aanmerkelijk hoger. In 1994 lag het aantal mensen dat behandeling zocht op het hoogtepunt. Toen waren er 7000 mensen in behandeling. Door allerlei preventiemaatregelen is het aantal mensen dat in behandeling komt sinds die tijd sterk gedaald.

Bronnen

  1. Modernisering kansspelbeleid – Nulmeting 2016, Intraval (2016)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

 

Versie: februari 2018