Wat gebeurt er wanneer je een lsd-trip neemt?

Na een halfuur tot een uur begint de LSD te werken. De sterkste pieken vinden plaats van 2 tot 6 uur na inname. Na 10-14 uur is de LSD grotendeels uitgewerkt. De effecten die LSD veroorzaakt wordt ‘een trip’ of ‘trippen’ genoemd. Hoewel de verandering in zintuiglijke waarneming het meest tot de verbeelding spreekt, hebben tripmiddelen nog andere belangrijke effecten.

Globaal gezien kan men de effecten onderverdelen in vijf categorieën:LSD

 • Veranderingen in zintuiglijke (sensorische) waarneming;
 • Verandering in stemming;
 • Verandering in tijdswaarneming;
 • Veranderingen in denkprocessen;
 • Lichamelijke effecten.

Over het algemeen heeft een gebruiker in de gaten dat de ervaringen door de drug veroorzaakt worden en niet met de werkelijkheid overeenkomen. Bij een (te) grote dosis kan dit verschil verloren gaan wat angst kan veroorzaken.

Verandering in zintuiglijke waarneming

Echte hallucinaties (het zien van dingen die er niet zijn) treden zelden op tijdens een trip. Er is eerder sprake van veranderingen of verstoringen van de waarneming van daadwerkelijk aanwezige objecten:

 • kleuren worden intenser waargenomen;
 • in oppervlakten zoals een vloerkleed of een grasveld worden draaiende, caleidoscopische geometrische structuren waargenomen, soms driedimensionaal (fractals);
 • spoorvorming bij bewegende objecten: een nabeeld blijft gedurende enkele seconden bestaan;
 • gekleurde, ademende aura’s rond objecten;
 • veranderingen in dimensie: objecten worden abnormaal groot (macropsie) of klein (micropsie) waargenomen;
 • kleuren (bijvoorbeeld in een schilderij) lopen beweeglijk in elkaar over;
 • bij het zien van gezichten worden gelaatstrekken meer uitgesproken (zoals in cartoons), soms lijkt iemand ouder of jonger;
 • geïntensiveerde waarneming van andere zintuiglijke input zoals geluid (met name muziek), geur, smaak en tast.

Verandering in stemming

Tripmiddelen kunnen een sterk effect hebben op de stemming en dit kan verschillende richtingen op gaan. Euforie en extase worden regelmatig gemeld door gebruikers, maar ook angst en verwardheid kunnen optreden.

Verandering in tijdswaarneming

Meestal lijkt de tijd veel trager te lopen, seconden lijken minuten te duren, in extreme gevallen lijkt de tijd zelfs stil te staan.

Verandering in denkprocessen

Tijdens een trip worden denkprocessen associatiever, er worden ongebruikelijke dwarsverbindingen en verbanden gelegd, hetgeen kan leiden tot verrassende inzichten, maar ook tot bijna psychotische denkbeelden. Het kan voorkomen dat sommige gedachten in lussen steeds terugkomen (rondjes draaien of in cirkels denken). Als dat onaangename gedachten zijn, kan een negatieve tripervaring het resultaat zijn (bad trip).

Bij hogere doseringen treden er regelmatig veranderingen in de waarneming van het ‘zelf’ op. De grenzen tussen de eigen persoon en de omgeving worden minder duidelijk of kunnen zelfs geheel wegvallen (egoverstoringen, egodissolutie, depersonalisatie). Iemand kan dan versmelten met andere personen, dieren of objecten.

Resultaat hiervan is dat er een gevoel ontstaat van verbondenheid en eenheid (‘alles op de wereld is met elkaar verbonden’), soms op een spiritueel of religieus niveau. Sommige gebruikers ervaren telepathische gebeurtenissen. Dergelijke gevoelens kunnen diepe indruk maken op gebruikers, maar ook angst genereren.

Lichamelijke effecten

Verwijde pupillen (mydriasis) blijken algemeen voor te komen. Milde stijgingen in hartslag en bloeddruk kunnen optreden. Ook kan je last krijgen van een toename van de lichaamstemperatuur, transpireren, duizeligheid en misselijkheid. Het effect van LSD hangt samen met de sterkte van de trip. Lichamelijke conditie, stemming en omgeving spelen een belangrijke rol bij het effect.

Het grootste gevaar van LSD zit hem dan ook in het niet meer goed kunnen oordelen. Vooral onervaren gebruikers kunnen angstig en achterdochtig worden. Ook kunnen gebruikers een gevoel van grootheidswaanzin krijgen. Dat kan soms tot gevaarlijk gedrag leiden. Een ander risico is het hebben van een moeilijke ervaring (bad trip).

 

Bron:

Alcohol en drugs, gebruik en misbruik. Bohn Stafleu van Loghum. Houten, 2008

 

Versie: juni 2020