Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van tabak?

Diverse smaken

De tabak die gerookt wordt, bestaat meestal uit een mengsel van verschillende tabakssoorten waaraan geur- en smaakstoffen zijn toegevoegd, de zogenaamde blend. Elk merk heeft zo zijn eigen geheime recept om deze blend te maken. Hierdoor ontstaat een specifiek product met steeds dezelfde smaak en geur.

Hoeveelheid nicotine, teer en koolmonoxide

Tabak komt in de vorm van sigaretten, shag of sigaren op de markt.

Een sigaret mag volgens de wet maximaal:

  • 1 mg nicotine bevatten,
  • 10 mg teer bevatten en
  • 10 mg koolmonoxide opleveren.

Een shagje van 750 mg mag niet meer dan 12 mg teer hebben.

Sigaret

De tabak in sigaretten of shag bestond vroeger uit een mengsel (blend) van verschillende soorten tabak gewikkeld in papier.

Tegenwoordig bestaat een sigaret uit:

  • Tabaksblad
  • Gemalen delen van de tabaksplant
  • Toegevoegde stoffen

Slechts een deel van de tabak in een sigaret bestaat uit tabaksblad. De rest bestaat uit de gemalen delen van de tabaksplant. Deze gemalen delen worden bespoten en met allerlei stoffen geïmpregneerd met als doel om de nicotine zo efficiënt mogelijk aan de roker toe te dienen (1). Hierdoor wordt de verslavingskans vergroot. Ook worden stoffen toegevoegd om de smaak te verbeteren.  In de VS bestaat 10% van het gewicht van een sigaret uit allerlei toegevoegde stoffen (2).

Na bewerking van de gemalen plantendelen worden ze in dezelfde vorm gesneden als het gesneden tabaksblad en samengevoegd.

Sigaren

Sigaren zijn opgerolde tabaksbladeren, meestal zonder filter. Soms zitten er opgeknipte stukken tabak ingerold en soms zijn het alleen lagen van tabaksbladeren. Het roken van een sigaar neemt meestal een stuk meer tijd in beslag dan het roken van een sigaret. Normaliter is het ook niet de bedoeling dat de sigarenrook geïnhaleerd wordt, in tegenstelling tot de sigaret. Sigaren rook is ook een stuk zwaarder dan sigaretten rook. Waar sigaretten dus vooral voor de longen schadelijk zijn, werken sigaren op de keel in. Daarnaast dient een sigaar in het algemeen niet zozeer tot bevrediging van de nicotinezucht – hoewel dit ongetwijfeld een rol speelt – maar rook je een sigaar meer voor de smaak. Voor meer informatie zie de pagina: Zijn sigaren beter dan sigaretten?

Prijzen

De prijs van tabaksproducten is opgebouwd uit productiekosten, accijnzen, andere belastingen (zoals BTW) en winst. In veel ontwikkelde landen bestaat de helft tot drie kwart van de verkoopprijs uit belastingen.

In januari 2015 was de gemiddelde gewogen kleinhandelsprijs van een pakje van 19 sigaretten € 5,55 euro, waarvan € 3,45 euro accijns en € 0,97 euro BTW. De eindverkoper houdt hier ongeveer 4 %tot 7% aan over. Er zijn landen waar de belasting op sigaretten nog veel hoger ligt. Een pakje van 19 sigaretten kost in Ierland € 8,64 en in het Verenigd Koninkrijk € 8,56. (3)

De prijs per sigaret is dus gemiddeld € 5,55/19 = € 0,29 cent

De prijsopbouw per sigaret is:
€ 0,182 accijns
€ 0,051 BTW
€ 0,057 Marge

Per opgerookte sigaret gaat er dus € 0,23 naar de belastingen in de vorm van accijns of BTW. Rook je een pakje van 19 sigaretten per dag dan maak je per dag elke € 4,43 over naar Den Haag.

Voor meer informatie over de kosten en accijns zie de volgende pagina’s:

Bronnen

  1. Willemsen, M e.a. Stimulerende middelen: tabak. In: Drugs en Alcohol, gebruik misbruik en verslaving (2009)
  2. Bates et al (2009) in: Talhout, R e.a. Wat rookt de Nederlandse jeugd en waarom, p 12, RIVM 2009.
  3. NDM 2015, Trimbos instituut.

 

Versie: januari 2016