Wat staat er in de Alcoholwet?

De Alcoholwet is bedoeld om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten gebeuren. De wet richt zich met name op de verkopers (verstrekkers) van alcohol in horeca (hotel, restaurant en café), sportkantines, slijterijen en winkels. Het toezicht op de naleving van de Alcoholwet ligt bij de gemeente. De gemeente wijst ambtenaren aan die toezicht houden. De burgemeester kan boetes opleggen en de opbrengsten van de boetes gaan naar de gemeente.

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet uit 2014 vervangen door de Alcoholwet. De nieuwe Alcoholwet bevat belangrijke wijzigingen en toevoegingen die gelden voor zowel de verstrekkers van alcohol als voor particulieren.

Enkele belangrijke bepalingen zijn:

 • Voor het verkopen van alcoholische dranken in een winkel of supermarkt is geen vergunning nodig maar ze mogen alleen zwak alcoholische dranken verkopen.
 • Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol verkocht worden.
 • Bij overtreden van de wet kan de burgemeester de vergunning van een horecagelegenheid of slijterij schorsen.
 • Bij supermarkten of andere detailhandelaren kan de gemeente het recht om alcohol te verkopen ontnemen (tot maximaal 12 weken) als blijkt dat zij binnen een jaar drie keer (3-strikes out) betrapt zijn op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Per 1 juli 2021 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze op straat, stations, in winkelcentra of in cafés, alcoholhoudende drank bij zich hebben.
 • Het kopen van alcohol door een meerderjarig persoon voor een jongere onder de 18 jaar is strafbaar.
 • De verkoop van alcohol op afstand wordt gereguleerd.
 • Gemeenten kunnen voortaan beperkingen opleggen op vervoersmiddelen die ‘bedrijfsmatig’ alcohol schenken, zoals biertaxi’s.
 • Gemeenten kunnen de happy hours of prijsacties beperken.
 • Strengere eisen en beperkingen alcohol reclames.
 • Gemeenten moeten een verordening opstellen met o.a. schenktijden in sportclubs, studentenverenigingen en club- en buurthuizen.
 • Gemeenten mogen een APV opstellen als er sprake is van overlast of verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik.
 • Alcohol mag niet verkocht worden bij tankstations en winkeltjes langs de snelweg.
 • Voor het schenken van alcohol in de horeca is vakkennis verreist.
 • Toelatings- en schenkverbod.

Vergunning voor het verstrekken van alcohol

Voor het verkopen van drank is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt door de gemeente verstrekt. Zowel de commerciële horeca als de niet- commerciële horeca moeten voor het mogen schenken van alcohol een vergunning aanvragen. Supermarkten en detailhandel hebben geen vergunning nodig maar ze mogen alleen zwak alcoholische dranken verkopen. Zwak-alcoholhoudende dranken zijn bier, wijn en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15%. Sterke drank mag alleen in slijterij verkocht worden. Daarvoor is een slijterijvergunning nodig.

18 jaar

Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcoholische drank verkocht worden. Dranken met een percentage vanaf 0,5% worden als alcoholhoudend gezien.

3-strikes out

Bij overtreden van de Drank- en Horecawet kan de Burgemeester de drank of horecavergunning schorsen. Bij supermarkten of andere detailhandelaren kan de burgemeester het recht om alcohol te verkopen ontnemen. Hij kan dit doen als een supermarkt binnen een jaar drie keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18.

Jongeren strafbaar

Per 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 die in publieke ruimte zoals op straat, terrassen, cafés of slijterijen, alcohol bij zich hebben of gebruiken strafbaar. De boete kan tot €450 bedragen (per 1 januari 2022). Minderjarigen, die voor hun opleiding in de horeca werken of stagelopen, mogen vanaf 14 jaar alcohol schenken. Thuis drinken onder de 18 is wel toegestaan. De verkoper van alcohol moet in geval van twijfel aan jongeren om een geldig leeftijdsbewijs vragen. Jongeren kunnen aan de hand van een paspoort, ID-kaart, rijbewijs, of verblijfsvergunning laten zien hoe oud ze zijn. Het leeftijdsbewijs geldt voor alle plekken waar alcohol wordt verkocht, zoals onder andere in supermarkten, kantines van sportclubs, club- en buurthuizen, popfestivals en discotheken.

Per 1 juli 2021 is het verboden om in de openbare ruimte als meerderjarig persoon alcohol te kopen voor iemand die nog geen 18 is. Dit valt onder wederverstrekking en is strafbaar. De boete kan oplopen tot €450 (per 1 januari 2022).

Verkoop op afstand

Er worden eisen gesteld aan het verkopen van alcohol op afstand. Dit betreft verkooppunten die bij particulieren aan huis bezorgen, nadat de particulier een bestelling heeft geplaatst via telefoon of online. Verkooppunten worden verplicht een leeftijdscontrole uit te voeren op het moment van aankoop en bij bezorging. Daarnaast moet de koper wonen op het adres waar de drank wordt geleverd. Als niet aan deze werkwijze en leeftijdscontrole wordt voldaan is het verboden de alcohol te vervoeren en te leveren. Het is verboden de verkoop te voltooien als er niet geverifieerd is dat de koper boven de 18 jaar oud is. De verkoper en bezorger mogen de alcohol alleen afleveren bij een huisadres of officieel afgiftepunt. Het is dus verboden alcohol te laten bezorgen bij een openbare ruimte.

Het is verboden om bij het aanbieden en verkopen van sterke drank op afstand deze af te leveren bij particulieren, dit geldt ook voor bedrijven met een slijterijvergunning.

Verordening bedrijfsmatige alcohol verstrekking in persoonsvervoer

Gemeenten kunnen bij verordening bepalen dat op commerciële bedrijfsvervoermiddelen die bestemd zijn voor vervoer waarop alcohol wordt verstrekt, een medewerker aanwezig zal moeten zijn die beschikt over het diploma ‘sociale hygiëne’. Deze regel kan worden beperkt tot bepaalde commerciële vervoersmiddelen, zoals bierfietsen-en taxi’s en partybussen. De verordening kan zich ook beperken tot een specifiek gebied en op tijdstippen.

Beperken happy hours en stuntprijzen

Gemeenten kunnen happy hours en/of stunten met alcoholprijzen beperken. Bij happy hours in de horeca geldt niet meer dan 40% korting, bij stuntprijzen door verstrekkers niet meer dan 25%.

Beperken alcohol reclames

Het is nu mogelijk om regelgeving op te stellen die zich betrekt tot de inhoud van reclame voor alcoholische dranken, de doelgroep op wie deze is gericht, en onder welke omstandigheden de reclame vertoond wordt (waar, wanneer en hoe). Deze regels kunnen verboden en beperkingen voor reclames bevatten, maar ook onder welke voorwaarden reclames wel vertoond mogen worden. Het is verboden om reclame te maken voor alcohol als deze de regels overtreedt. Reclames waarin niet duidelijk een merk, soort en prijs in beeld te zien is zijn wel toegestaan.

Verordening schenktijden

Gemeenten moeten een verordening vaststellen waarin de schenktijden van sportclubs, studentenverenigingen en club- en buurthuizen worden geregeld.
Verenigingen, stichtingen en clubs moeten bij het aanvragen van een vergunning een zogenaamd alcoholreglement overleggen. Dit reglement moet een aantal regels bevatten. Een voorbeeld van zo’n regel is dat barvrijwilligers niet mogen drinken.

Verordening bij alcoholoverlast

Gemeenten mogen een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opstellen om bepaalde gebieden aan te wijzen als een alcohol-overlastgebied. Dit moet de gemeenten de mogelijkheid geven de overlast te verminderen door de beschikbaarheid van alcohol te reduceren. Binnen dit gebied kan de verkoop van alcoholische dranken bij verkooppunten beperkt of verboden worden. Aanvragen voor een vergunning kunnen worden afgewezen. Er kunnen binnen deze kaders ook gericht restricties of verboden worden opgelegd in de horeca zonder deze te hoeven sluiten.

Tankstations

Op bepaalde plekken mag geen alcohol worden verkocht zoals bij tankstations, winkeltjes of restaurants langs de snelweg. Ook mag er geen alcohol verkocht worden in winkels waar geen levensmiddelen verkocht worden, zoals muziekwinkels, bouwmarkten en kledingwinkels.

Vakdiploma

In de commerciële horeca moet als de bar open is iemand aanwezig zijn die in het bezit is van dit diploma Sociale Hygiëne. Door dit diploma heeft de verkoper van alcohol kennis over alcohol en het verantwoord schenken daarvan. Voor de niet-commerciële horeca (bars bij verenigingen, clubs, stichtingen) moet als de bar open is minimaal een ‘geïnstrueerde barvrijwilliger’ aanwezig te zijn. Een barvrijwilliger is geïnstrueerd als hij de cursus ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ (IVA) gevolgd heeft. Dit is een veel lichtere cursus dan het diploma Sociale Hygiëne. Wel moeten twee leidinggevenden van de vereniging of club, het diploma Sociale Hygiëne hebben. Zij hoeven echter niet aanwezig te zijn als de bar open is.

Toelatings- en schenkverbod

In de Drank- en Horecawet staat de bepaling dat er niet mag doorgetapt worden aan personen die dronken zijn. Bovendien staat dit ook nog een vermeld in het Wetboek van Strafrecht. Doortappen is dus een strafbaar feit.

 

Versie: april 2022