Kunnen vrouwen slechter tegen alcohol?

Vrouwen raken over het algemeen van dezelfde hoeveelheid alcohol 20 tot 30% sterker onder invloed dan mannen. Vrouwen worden dus sneller dronken dan mannen.

Dat komt omdat vrouwen:

  1. Minder alcohol in de maag afbreken dan mannen. Hierdoor komt er bij eenzelfde glas meer alcohol in de bloedstroom terecht.
  2. Minder lichaamsvocht hebben dan mannen. Alcohol verdeelt zich over het bloed en het lichaamsvocht. Omdat vrouwen minder lichaamsvocht hebben, bereiken zij bij een zelfde glas een hoger promillage. Wanneer iemand overgewicht heeft (dus meer vet heeft) dan is het totale percentage lichaamsvocht lager.
    • lichaamsvocht bij mannen: circa 60% (tussen de 55 en 65%)
    • lichaamsvocht bij vrouwen: circa 55% (tussen de 50 en 60%)
  3. Een iets kleinere lever hebben dan mannen waardoor de alcohol langzamer afgebroken wordt.

Behalve bovengenoemde redenen kunnen bij vrouwen ook de geslachtshormoonspiegels invloed hebben op de alcoholconcentratie in het bloed. De snelste afbraak van alcohol ligt op dag 20-25 van de cyclus (dus vlak voor de menstruatie).

Dus eenzelfde hoeveelheid alcohol kan bij een vrouw op verschillende tijdstippen in de cyclus verschillende effecten hebben. De oorzaak hiervan is onbekend.

 

Versie: augustus 2019