Is het gebruik van xtc schadelijk voor je lever?

De lever zorgt voor het afbreken van schadelijke stoffen in het lichaam. Xtc wordt ook door de lever afgebroken waarbij giftige afbraakstoffen ontstaan. Deze kunnen bij veelvuldig en overmatig gebruik geelzucht, een vergrote lever, afsterven van levercellen, hepatitis en littekenweefselvorming veroorzaken. In combinatie met andere middelen zoals alcohol en speed wordt het risico op schade vergroot.

Hoewel het niet vaak voorkomt, blijkt uit een aantal gevallen dat het mogelijk is dat het gebruik van xtc leidt tot een leverstoornis, en een heel enkele keer tot een acuut leverfalen. Leverstoornissen kunnen het gevolg zijn van oververhitting. Een onderliggende gevoeligheid kan ook een rol spelen. In die gevallen is er sprake van een leverstoornis zonder dat er sprake is van oververhitting. Een ernstige leverafwijking kan levensbedreigend zijn.

Symptomen

Symptomen zijn geelzucht en buikpijn. Deze symptomen kunnen enkele dagen of weken na het xtc-gebruik optreden. De meeste patiënten herstellen. Er zijn enkele gevallen beschreven waar levertransplantatie nodig was. Sommige hiervan hebben het niet overleefd.

In een Spaans ziekenhuis is 2 jaar bijgehouden waardoor acuut leverfalen is ontstaan. Van de 62 gevallen van acuut leverfalen die zich in die twee jaar meldden waren er 5 te wijten aan xtc-gebruik. Al deze patiënten herstelden in een periode van 3 tot 12 maanden.

Bronnen

  1. Andreu V e.a. Ecstasy: a coomon cause of severe acute hepatotoxicity. J hepatol 1998.
  2. Vervaeke: Stimulerende middelen XTC. In: drugs en alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving.

 

Versie: augustus 2019