Welke fasen zijn er in de behandeling?

De behandeling kent:

  • een motivatiefase
  • een behandelfase
  • een fase waarin aandacht wordt besteed aan het voorkomen van terugval.

Motivatiefase

Motivatie kun je o.a. ontwikkelen door het geven van inzicht in hoe drugs je leven bepaald heeft en door het benoemen van de voordelen van stoppen en nadelen van gebruik.

Behandelfase

In de behandelfase wordt gewerkt aan het doorbreken van de verslaving. Allereerst wordt er een doel vastgesteld. Ga je stoppen of minderen. Als je gaat minderen wordt bepaald met hoeveel. Als je stopt kunnen er eventueel urinecontroles gedaan worden. Als je doel is vastgesteld wordt er een datum bepaald wanneer je met het minderen of stoppen gaat beginnen.

In gesprekken wordt vervolgens ingegaan op de moeilijkheden die je bij het stoppen ervaart. De gesprekken gaan over een aantal onderwerpen:

  • Afspraken. In de gesprekken wordt aangestuurd op het maken van een aantal afspraken met jezelf. Bijvoorbeeld: ik gooi alle drank in huis weg. Of ik vertel aan een goede vriend van mij dat ik gestopt ben.
  • Bijhouden van trek (=drang of verlangen) of gebruik. Gevraagd om gedurende behandeling op te schrijven wanneer je zin hebt in gebruik en wanneer je eventueel gebruikt. In de behandeling wordt op deze situaties ingegaan.
  • Risicosituaties. Geprobeerd wordt om een lijst te maken van situaties waarin je het moeilijk vindt om niet te gebruiken. Het is belangrijk dat je deze situaties goed kent. Je kunt je er dan op voorbereiden.
  • Actieplan. Vervolgens wordt een actieplan gemaakt over hoe je met deze moeilijke situaties kunt omgaan. Als bijvoorbeeld ‘je down voelen’ riskant is wordt afgesproken dat je daar voortaan op reageert door een eindje te gaan wandelen of iemand te bellen die je goed kent.

Soms worden in de behandelfase ook medicijnen voorgeschreven om de onthoudingsdverschijnselen op te vangen. In de behandelfase kan ook een gesprek plaatsvinden met je partner of familie.

Voorkomen van terugval

In de laatste fase wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van terugval. Soms beperkt terugval zich tot een uitglijder, soms wordt er weer dagen achter elkaar gebruikt. Bij terugval is het van belang dat je de draad weer zo snel mogelijk oppakt en nagaat waarom je bent teruggevallen.

Veelal denken mensen heel negatief over terugval: zie je wel ik kan het niet, eens verslaafd altijd verslaafd. Dat nu is een totaal verkeerde gedachte die je niet verder helpt.

In deze fase van de behandeling wordt aandacht besteed over hoe je straks gaat reageren op een eventueel terugval.

 

Versie: juni 2019