Corona update
Klik hier voor een update

Wat is de invloed van alcohol op de hersenen van jongeren?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Je hersenen ontwikkelen zich tot hun 24e en misschien zelfs tot hun 30e. Tijdens de puberteit neemt het aantal verbindingen tussen hersencellen toe. Ook het deel van de hersenen, dat verantwoordelijk is voor redeneren en plannen en zelfbeheersing, is in de puberteit nog volop in ontwikkeling. Een belangrijk hersengebied voor leren en geheugen is de hippocampus. Ook dit deel van de hersenen is tijdens de puberteit nog volop in ontwikkeling. Alcohol kan deze ontwikkelingen nadelig beïnvloeden.

Bij onderzoek naar de invloed van alcohol op de hersenen worden meestal jongeren met alcoholproblemen vergeleken met jongeren die geen alcoholproblemen hebben. Dit zegt dus nog niet direct iets over jongeren die zo nu en dan te veel drinken. Wel wijzen alle verschillende onderzoeken in de richting van schade.

Hippocampus en witte stof

Bij jongeren met alcoholproblemen blijkt dat de hippocampus kleiner is dan bij jongeren die niet drinken (1). Ook blijkt dat zij minder witte stof in de hersenbalk hebben. Dat wil zeggen dat de zenuwcellen minder uitlopers hebben. De kleinere hippocampus en minder witte stof kunnen een negatieve invloed hebben op denken en geheugen.

Hersenactiviteit

Verder blijkt dat bij jongeren met alcoholproblemen de hersenactiviteit minder is. Hersenactiviteit kan gemeten worden door de concentratie zuurstof in het bloed vast te stellen. Jongeren met alcoholproblemen hebben bij bepaalde geheugentesten lagere zuurstofconcentraties in de hersenen dan jongeren die geen alcoholproblemen hebben (1). Ook blijkt dat jongeren met alcoholproblemen slecht scoren op geheugentests en op tests die leren en ruimtelijk inzicht meten.

Er is ook onderzoek gedaan bij ratten en muizen. Het bleek dat jonge ratten al bij weinig alcohol slechter presteerden op geheugentesten dan ratten die geen alcohol kregen. Bij oudere ratten werd dit effect alleen gevonden als ze veel alcohol kregen. Jonge ratten lijken dus gevoeliger voor alcohol dan oudere ratten (1).

Bronnen

  1. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar, Trimbos Instituut, 2006
  2. Alcohol en jongeren, STAP, 2015

 

Versie: januari 2016

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin