Vraag & Antwoord

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol?

De DSM V

Verslaving wordt vastgesteld aan de hand van 11 criteria van de zogenaamde DSM-V*  De DSM-V is een wereldwijd gebruikt boek waarin alle psychiatrische aandoeningen beschreven staan. De DSM spreekt niet van verslaving of alcoholisme maar van ‘stoornissen in het gebruik van middelen’ (substance abuse disorders). ‘Stoornissen in het gebruik van middelen’ omvat zowel misbruik van middelen (substance abuse) als afhankelijkheid van middelen (substance dependance). Een stoornis in het gebruik van middelen kan ontstaan door gebruik van verschillende middelen zoals alcohol, cannabis, opiaten, stimulerende middelen.

Ernst van  de stoornis

De ernst van de stoornis kan vastgesteld worden aan de hand van 11 criteria. Voldoe je aan twee of drie criteria dan heb je een milde stoornis in het gebruik van middelen. Voldoe je aan vier of vijf criteria dan is er sprake van gematigde (moderate) stoornis en bij zes of meer symptomen is er sprake van een ernstige stoornis.

Criteria

De 11 criteria aan de hand waarvan de ernst van “stoornis in middelengebruik” vastgesteld kan worden zijn:

Jellinek

De alcoholonderzoeker Jellinek beschreef een aantal symptomen die optreden wanneer iemand alcoholist wordt. Centraal stond bij hem het begrip controleverlies. Dat wil zeggen dat drinkers ondanks de beste voornemens om matig te drinken, toch telkens weer ‘doorzakken’. Jellinek had het idee dat iemand van dat controleverlies nooit meer afkwam. Tegenwoordig wordt dat niet meer zo absoluut gezien en spreken we eerder van een “verminderde controle” (impairment of control).

Omvang

In Nederland hebben van de bevolking tussen 18 en 64 jaar 480.000 mensen een stoornis in het gebruik van middelen. Bij 0,7% (80.000 mensen) is sprake van ernstige stoornis. Zij zijn afhankelijk van alcohol. Bij 3,7% (400.000 mensen) is sprake van misbruik.

BEN IK VERSLAAFD?

Ben je benieuwd of je zelf te veel drinkt? Bekijk dan de volgende pagina:

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol?

Of doe de zelftest!

Zou je zelf graag je alcohol gebruik willen veranderen? Zie dan de volgende pagina’s:

Maandkaart alcohol

Online zelfhulp

Behandeling

 

*DSM-V: Diagnostical Statistical Manual versie 5

 

Versie: februari 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat