Hoe groot is de kans dat een aangeschoten automobilist je tegemoet rijdt?

De overheid doet er veel aan om te zorgen dat mensen zonder alcohol op de weg op gaan. Eén van de manieren waarop de overheid dit doet is door middel van diverse campagnes. Een bekende campagne is de BOB campagne. Bob staat voor ‘bewust onbeschonken bestuurder’.

Ieder jaar wordt er een onderzoek gedaan naar hoeveel mensen in het verkeer onder invloed van alcohol rijden (1). Sinds de start van de Bob campagne in 2002 is het aantal beschonken bestuurders op de weg gehalveerd; in 2002 was 4,1% van de automobilisten in weekendnachten beschonken, en in 2013 was dit nog maar 1,8%.

Ook neemt het aantal bestuurders dat nuchter is, met een promillage van lager dan 0,2 alcohol in zijn bloed heeft, ook toe. In 2002 was 91,1% nuchter en in 2013 94,9%.

Ondanks deze daling is er nog een kans dat een aangeschoten automobilist je tegemoet rijdt. In weekendnachten moet je wat meer uitkijken. Het aantal overtreders is het hoogst tussen twee en vier uur ’s nachts. 3,6% van de beschonken bestuurders uit het onderzoek reden op dat tijdstip. Hoe het zit op latere tijdstippen is niet bekend; die zijn namelijk niet gemeten in het onderzoek. Het zou dus kunnen dat na vier uur er ook relatief veel beschonken bestuurders op de weg zitten.

Bron

Rijden onder invloed in Nederland 2002 – 2013, Rijksoverheid

 

Versie: juni 2020