Wat zijn de risico’s van spacecake?

Spacecake is een cake waarin hasj of wiet zit. Meestal wordt bij de bereiding een beetje hasj of wiet opgelost in gesmolten boter. Cannabis lost goed op in vet. Hierdoor wordt de hasj of wiet gelijkmatig over de cake verdeeld. Het eten van spacecake is moeilijk te doseren.

Cannabis rauw eten kan ook, dit heeft echter niet hetzelfde effect als spacecake. De cannabis dient idealiter eerst verwarmt te worden voordat de werkzame stof actief wordt.

Er zijn verschillen tussen het eten van spacecake en het roken van hasj of wiet. Bij spacecake:

  • treden de effecten veel later op;
  • houden de effecten langer aan;
  • zijn de effecten vaak heftiger.

Effecten treden veel later op

Als je spacecake eet, begint de werking niet direct zoals bij roken, maar vaak pas na 3 kwartier tot 1,5 à 2 uur. Het gevaar hiervan is dat je denkt dat de spacecake niet werkt en daarom nog een stuk neemt, waardoor je uiteindelijk te veel binnenkrijgt. Je kan dan ook 12-18 uur later nog stoned zijn.

Als iemand rookt voelt hij vaak precies aan wanneer hij genoeg heeft. Hij stopt dan en legt het jointje weg. Bij spacecake kan dat niet. Als iemand te veel binnen heeft, kan hij niet meer terug. Het doseren van spacecake is dus lastig. Gebruikers worden om deze reden geadviseerd om niet bij te nemen. Wil je toch bijnemen? Wacht dan altijd minstens 2 uur.

Effecten houden langer aan

De werkingsduur van spacecake is veel langer. Pas na 4 tot 6 uur begint de gebruiker zich weer normaal te voelen. Na-effecten kunnen nog tot 12 uur aanhouden en soms zelfs langer. De lange werkingsduur kan soms onplezierig zijn, zeker als je op een gegeven moment wilt gaan slapen of moet werken of studeren de volgende dag.

Effecten zijn vaak veel heftiger

De effecten van het eten van spacecake kunnen veel heftiger en intenser zijn dan bij roken van hasj of wiet. De tripeffecten (dingen anders zien en beleven) nemen vaak de overhand. Soms kunnen de effecten ronduit onplezierig worden. De gebruiker kan zich dan ziek en angstig voelen.

Dit komt onder andere doordat de cannabis op een andere manier wordt verwerkt door je lichaam. Doordat het eerst door het verteringsstelsel gaat, wordt er een groot deel van de actieve stof, THC, omgezet naar 11-OH-THC. Deze stof passeert gemakkelijker de bloed-hersenbarrière en is hierdoor potenter dan THC. Dit zorgt vervolgens voor sterkere effecten.

Het beste wat een gebruiker tegen onplezierige effecten kan doen is een rustige plek opzoeken en iets zoets eten of drinken. Een geruststellende gedachte is dat de effecten vanzelf weer verdwijnen en er geen blijvende schadelijke gevolgen zijn.

 

Versie: augustus 2020