Mogen familieleden/naasten meekomen met de intake?

Jazeker, wij vinden het erg belangrijk dat uw familie en/of naasten betrokken zijn bij uw behandeling. Een gedeelte van de gesprekken zult u alleen met de behandelaar of arts voeren. Uw naasten of familieleden kunnen dan in de wachtkamer plaatsnemen.

 

Versie: september 2014