Is cannabis ook in het verleden als medicijn gebruikt?

De geschiedenis leert dat cannabis al duizenden jaren geleden behalve als genotsmiddel ook als medicijn gebruikt werd.

Rond 2500 voor Christus bijvoorbeeld, werd cannabis door een Chinese keizer aangeprezen als middel tegen verstopping, scheurbuik en verstrooidheid.

In Nederland werd cannabis pas in de vorige eeuw toegepast bij veel verschillende aandoeningen, zoals krampen, toevallen, astma, slaapstoornissen en ook migraine. Extracten van cannabis waren toen verkrijgbaar in apotheken en cannabis stond zelfs tot 1958 geregistreerd als officieel geneesmiddel. Echter, doordat in de loop der jaren steeds meer en betere geneesmiddelen ontwikkeld werden, verdween cannabis van het medische toneel.

Gezondheidsraad

In 1996 concludeerde de gezondheidsraad dat: ‘er thans onvoldoende wetenschappelijke gronden zijn die het voorschrijven van marihuana of cannabinoïden rechtvaardigen’.

De Gezondheidsraad sprak echter geen oordeel uit over patiënten die op eigen houtje cannabis gebruiken omdat ze zich daar beter door voelen. De raad noemt dit ”mans eigen verantwoordelijkheid”.

Ondanks dat het bewijs voor de medicinale werking van cannabis voor sommige aandoeningen nog dun is, zeggen diverse patiënten baat te hebben bij het gebruik, voor diverse aandoeningen. Persoonlijke ervaringen zijn volgens de gezondheidsraad echter niet genoeg om cannabis te erkennen als officieel medicijn. Wetenschappelijk bewijs is waar het om gaat. Het Bureau Medicinale Cannabis heeft voor een aantal aandoeningen aangegeven dat er bewijs is dat cannabis kan helpen.

Bureau voor Medicinale Cannabis

Sinds 2000 is op miniserie van VWS het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) ondergebracht. Dit bureau heeft als doel de teelt van medicinale cannabis te reguleren. Volgens het ”Bureau Medicinale Cannabis” is zijn er inmiddels voldoende aanwijzingen dat cannabis helpt bij aandoeningen als MS, chronische pijn, misselijkheid en vermindering van eetlust bij aids en misselijkheid en braken als gevolg van bestraling. Doordat grootschalige onderzoeken in beperkte mate gedaan zijn komt volgens het Bureau behandeling met medicinale cannabis alleen in aanmerking als andere geneesmiddelen onvoldoende helpen.

Per 1 september 2003 is cannabis op doktersrecept verkrijgbaar bij de apotheker. Sinds die tijd is behandeling op medische indicatie is dus mogelijk.

 

Zie voor meer informatie de volgende pagina’s:

Wat is het Bureau Medicinale Cannabis?

Wat is de geschiedenis van cannabis?

Cannabis

 

Versie: juli 2020