Hoe zit het met nazorg na behandeling, kan je nog een keer terugkomen?

De nazorg na behandeling verschilt per soort behandeling die iemand heeft ontvangen:

  • Bij een poliklinisch traject krijg je 6 maanden telefonische terugvalpreventie. Doel is resultaat van behandeling bestendigen en bij terugval kunnen ingrijpen.
  • Na dagbehandeling / kliniek krijg je gedurende 3 maanden nazorg door middel van 1 keer per week een groepsbijeenkomst.

Ongeacht of je nazorg hebt ontvangen of niet kun je binnen 6 maanden je via je oud behandelaar her-aanmelden. Dit betekent op z’n minst een gesprek om te kijken wat er op dat moment nodig zou zijn. Soms is dit een eenmalig gesprek, soms houdt dit in dat er een nieuwe behandeling gestart moet worden. Maar je kunt eigenlijk altijd je oude behandelaar bellen: binnen 6 maanden kan dit een directe her-aanmelding zijn, na 6 maanden zal dit naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe intake betekenen.

JellinekMinnesota

Een onderdeel van de behandeling bij JellinekMinnesota is het deelnemen aan Nederlandstalige bijeenkomsten van 12 Stappen zelfhulpgroepen (zoals AA Anonieme Alcoholisten, NA Anonieme Verslaafden, CA Cocaïne Anonymous en GA Gamblers Anonymous). Het doel is dat cliënten de eigen verantwoordelijkheid nemen om na behandeling actief aan deze zelfhulpprogramma’s te blijven deelnemen.

Ook kunnen cliënten lid worden van de Community JellinekMinnesota, die is opgericht door (voormalige) cliënten van JellinekMinnesota vanuit het besef dat de overgang van behandeling naar een leven in herstel niet altijd even gemakkelijk is. Verbondenheid is en blijft ook ná behandeling de kern van herstel.

 

Versie: juni 2017