Hoe komt het dat er in Nederland steeds minder heroïne wordt gespoten?

Van alle drugs is heroïne de drug die het meest gespoten wordt. Drugs spuiten wordt in Nederland steeds minder voor, ook bij heroïne.

Van de cliënten die stonden ingeschreven bij de hulpverlening heeft 37% ooit gespoten maar vraag je naar het spuitgedrag van afgelopen maand dan heeft slechts 6% afgelopen maand gespoten (1).

In een veldwerkonderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Haarlem werden problematische opiaatgebruikers ondervraagd. Daar gaf 10% aan in de afgelopen vier weken te hebben gespoten, 13% deed dat in de afgelopen 6 maanden en 40% in het afgelopen jaar (2).

De heroïne wordt meestal ‘gechineesd’. De heroïne wordt dan op aluminiumfolie gelegd en verhit. De heroïnedampen worden door een kokertje geïnhaleerd en komen via de longen in het bloed terecht. Zie hiervoor de animatie drugs in het lichaam.

Het spuiten is afgenomen omdat:

  • Druggebruikers ouder zijn geworden.
  • Men stopt met spuiten vanwege gezondheidsredenen.
  • Crack/basecoke op de markt kwam.
  • er een sterke afname ws van druggebruikers uit het buitenland.

Ouder worden

De gemiddelde leeftijd van de heroïnegebruikers in behandeling is 48 jaar (1). Zij hebben door het vele spuiten bijna geen aderen meer om te spuiten en maken dus de overstap van spuiten naar chinezen.

Aids en hepatitis

Als gevolg van de aidsepidemie zijn druggebruikers overgegaan op andere manieren van gebruik. Door gebruik van andermans spuit kan men besmet raken met het hiv of hepatitis C.

Het op de markt komen van basecoke (crack)

Crack werkt kort en heel heftig en is voor sommige gebruikers een gelijkwaardig alternatief voor spuiten.

Buitenlandse druggebruikers

Het aantal buitenlandse heroïnegebruikers (waaronder veel spuiters waren) is sterk gedaald. In Nederland wordt sinds midden jaren tachtig t.a.v. buitenlandse verslaafden een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Dat wil zeggen dat buitenlandse gebruikers zoveel mogelijk terug naar huis gestuurd worden. Buitenlandse en vooral Duitse druggebruikers spoten vaak.

Spuitomruil

Dat het aantal spuiters afneemt blijkt ook uit de cijfers van de spuitomruil in Amsterdam. In Nederland bestaat in verband met de aidsepidemie onder druggebruikers de mogelijkheid om een gebruikte spuit te ruilen tegen een nieuwe spuit. Het aantal omgeruilde spuiten in Amsterdam is gedaald van 1.000.000 spuiten in 1992 naar 97.000 spuiten in 2017 (2).

Spuiten werd overigens vooral door Nederlandse druggebruikers gedaan. Surinaamse druggebruikers spoten vrijwel nooit. Een gezond en verzorgd lichaam is belangrijk in de Surinaamse cultuur.

 

Bronnen:

  1. Kerncijfers Verslavingszorg 2015, LADIS
  2. NDM 2018

 

Versie: januari 2021