Wat zijn drugs?

Drugs zijn stoffen die het bewustzijn beïnvloeden en om die reden in een niet-medische context ingenomen worden. In het Engels heeft de term drugs een bredere betekenis. Dan worden alle stoffen die het lichaam beïnvloeden bedoeld. Dus ook vitaminen en andere medicijnen.

Drugs, in de Nederlandse betekenis, kunnen grofweg in drie soorten ingedeeld worden:

  • Downers, ofwel verdovende middelen.
    Hieronder vallen alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, opium, morfine, heroïne en GHB. Ook hasj wordt meestal gebruikt vanwege de ontspannende werking.
  • Uppers, ofwel stimulerende middelen.
    Hieronder vallen cafeïne, nicotine, MDMA (xtc), cocaïne, 4-FA en speed.
  • Trippers, ofwel waarnemingsveranderende middelen: drugs die de zintuiglijke waarneming veranderen.
    Voorbeelden hiervan zijn; paddo’s/truffels, lsd, ketamine en bij een sterke of grote hoeveelheid, hasj en wiet.

Drugs met meerdere effecten

Sommige drugs zijn wat moeilijk in te delen omdat ze meerdere effecten hebben. Hasj wordt meestal vanwege de ontspannende werking gebruikt maar kan ook de waarneming veranderen. Ook MDMA (xtc) heeft meerdere effecten; het is zowel stimulerend als waarnemingsveranderend.

Onderscheid met medicijnen

Mensen die drugs gebruiken willen de effecten die die drug geeft ervaren in een niet-medische context. Daarin onderscheiden drugs zich van medicijnen. Sommige medicijnen werken ook op het bewustzijn, zoals medicijnen tegen epilepsie, maar worden niet om die reden ingenomen. Het effect op het bewustzijn wordt dan ervaren als een bijwerking. Van drugs wordt gesproken als men gaat gebruiken met de bedoeling om het niet-medische effect ervan te ervaren.

Papaverveld

Papaverveld. De papaverbol bevat ruwe opium, een verdovende drug.

 

Versie: juni 2020