Corona update
Klik hier voor een update

Wat zijn drugs?

Drugs zijn stoffen die het bewustzijn beïnvloeden en om die reden ingenomen worden. Drugs kunnen grofweg in drie soorten ingedeeld worden:

  • Downers, ofwel verdovende middelen;
    Hieronder kunnen alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, opium, morfine en heroïne ingedeeld worden. Ook hasj wordt meestal gebruikt vanwege de ontspannende werking.
  • Uppers, ofwel stimulerende middelen;
    Hieronder vallen cafeïne, nicotine, XTC, cocaïne en speed.
  • Trippers, ofwel waarnemingsveranderende middelen: drugs die de zintuiglijke waarneming veranderen;
    Voorbeelden hiervan zijn; paddo’s, LSD en bij een sterke of grote hoeveelheid, hasj en wiet.

Drugs met meerdere effecten

Sommige drugs zijn wat moeilijk in te delen. Hasj wordt meestal vanwege de ontspannende werking gebruikt maar kan ook de waarneming veranderen. Ook XTC heeft meerdere effecten; het is zowel stimulerend als waarnemingsveranderend.

Onderscheid met medicijnen

Mensen die drugs gebruiken willen de effecten van drugs ervaren. Daarin onderscheiden drugs zich van medicijnen. Sommige medicijnen werken ook op het bewustzijn, zoals medicijnen tegen epilepsie, maar worden niet om die reden ingenomen. Het effect op het bewustzijn wordt dan ervaren als een bijwerking. Van drugs wordt gesproken als men gaat gebruiken met de bedoeling om het effect ervan te ervaren.

Papaverveld

Papaverveld. De papaverbol bevat ruwe opium. Een verdovende drug.

 

Versie: augustus 2016

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin