Waarom is cocaïne slecht voor het hart?

Cocaïne of coke leidt tot vernauwing van bloedvaten, verhoogde hartslag en verhoogde bloeddruk. Doordat de bloedvaten zich vernauwen krijgt de hartspier minder bloed en minder zuurstof. Echter door verhoging van de hartslag heeft het hart juist meer zuurstof nodig. Hierdoor wordt de hartspier extra belast.

Cocaïne gebruik kan leiden tot aandoeningen van hart en bloedvaten zoals:

  • aderverkalking
  • hartritmestoornissen
  • hartinfarct
  • hersenbloedingen

Dit risico wordt groter als door ouder worden de bloedvaten al door aderverkalking zijn aangetast.

Aderverkalking

Een hoge bloeddruk is slecht voor de vaatwanden. Deze kunnen beschadigd worden waardoor vetten zich makkelijker kunnen afzetten. Op die manier kan coke gebruik bijdragen tot aderverkalking.

Hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen kunnen variëren van het te snel kloppen van het hart tot snelle en onregelmatige samentrekking van de hartkamers.

Hartinfarct

In vernauwde bloedvaten stroomt het bloed langzamer. Hierdoor kunnen bloedcellen aan elkaar gaan plakken en een klontje vormen. Hierdoor kan een bloedvat zich afsluiten waardoor een hartinfarct kan ontstaan.

Als bloedvaten al door aderverkalking zijn aangetast wordt het risico groter. Het reeds vernauwde vat wordt dan door de cocaïne verder vernauwd. Een hartinfarct kan ook ontstaan door vaatspasmen van de kransslagader.

Hersenbloeding

Door de verhoogde bloeddruk kan ook een hersenbloeding optreden.

Fatale en niet fatale hartinfarcten door cocaïne

Onbekend is hoeveel mensen door cocaïne een fatale hartinfarct krijgen. De sterfte aan hartaandoeningen wordt gecodeerd onder natuurlijke doodsoorzaken waardoor onduidelijk welk deel daarvan door cocaïne veroorzaakt is. Volgens een artikel in de Guardian van juli 2011 zou 1 op de 4 niet-fatale hartaanvallen onder de 45 in verband staan met cocaïnegebruik.

Volgens de werkgroep cijfers van de Nederlandse Hartstichting bedraagt het aantal hartinfarcten per jaar bij mannen tussen 30 en 45 jaar 2750 en bij vrouwen tussen 30 en 45 jaar 1368. Samen 4118. Als 1 op de 4 hartinfarcten veroorzaakt wordt door cocaïne gaat het in Nederland al gauw om 1000 niet fatale hartinfarcten die door cocaïne veroorzaakt zouden zijn.

 

Versie: oktober 2019