Hoeveel mensen gebruiken lachgas?

Algemene bevolking

Volgens de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor hebben in 2018 ongeveer 930.000 mensen ooit lachgas gebruikt. Dit is ongeveer 6,9% van de Nederlandse bevolking van 18+. Ongeveer 360.000 mensen hebben het in het afgelopen jaar gebruikt en 110.000 hebben lachgas in de afgelopen maand gebruikt.

In 2016 was het ooit gebruik nog 4,9%. Er lijkt dus een stijging te zijn in het aantal mensen dat lachgas gebruikt. Maar dat is lastig met zekerheid te zeggen omdat lachgas vaak niet meegenomen werd in onderzoek naar druggebruik.

Jongeren

Als we kijken naar jongvolwassenen dan zien we een ander plaatje. Het ooit gebruik bij 18-19 jarigen is 22.2%. Het afgelopen maand gebruik is 6.1%. Bij 20-24 jarigen is het ooit gebruik 28.4% en het laatste maand gebruik 3.7%. Bij 25-29 jarigen neemt het weer iets af. Het ooit gebruik ligt op 21.1% en het laatste maand gebruik op 1.9%. Hoe meer de leeftijd toeneemt, hoe lager het gebruik ligt.

Onder de 18-19-jarigen nam het ooit gebruik tussen 2016 en 2018 van 11,0% naar 17,6% toe. Onder de 20-24-jarigen steeg het van 20,8% naar 25,2%.

Jongvolwassenen gebruiken dus flink meer dan volwassenen en helemaal dan ouderen.

Hoe vaak en hoeveel?

In hetzelfde onderzoek is gevraagd naar de frequentie en hoeveelheid van gebruik bij de mensen die aan hadden gegeven lachgas in het afgelopen jaar te hebben gebruikt. De helft gebruikte minder dan maandelijks. Iets meer dan een derde had 1 keer lachgas gebruikt. 8.6% nam maandelijks lachgas. Vaker dan maandelijks gebruik kwam minder vaak voor (6.4%)

Speciale groepen

In Het Grote Uitgaansonderzoek van 2016 is ook gekeken naar lachgas. Dit onderzoek is geen representatieve steekproef voor alle uitgaanders. 37% van de respondenten had in het afgelopen jaar lachgas gebruikt. Dit is hoger dan in de algemene bevolking. Maar dat valt te verwachten omdat in een uitgaanssetting mensen vaker ervaring hebben met drugs.

Amsterdamse cafébezoekers

Uit het Antenne onderzoek van 2018 kwam naar voren dat van de Amsterdamse kroegbezoekers 62,4% ervaring had met lachgas. Ongeveer 12% had in de afgelopen maand lachgas gebruikt. In 2017 werden club- en festivalbezoekers gevraagd. Van hen had 71% ervaring met lachgas.

 

 

Bron

NDM jaarbericht 2019

 

Versie: juni 2020