Hoeveel mensen drinken?

Hieronder drie tabellen met het percentage drinkers in Nederland, Amsterdam en Gooi en Vecht. Als een cel leeg is, zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op de vraag: “Heb je ooit van je leven gedronken?”. Laatste maand is het antwoord op de vraag: “Heb je afgelopen maand gedronken?”.

De cijfers komen uit verschillende onderzoeken en zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken. Onderaan de pagina vind je een bronnenlijst.

Tabel 1: Aantal drinkers in Nederland

Ooit Laatste jaar Laatste maand Hoeveel
Bevolking 18 jaar of ouder 80,4% 10.860.000
Scholieren 12-16 jaar 44,8% 38,8% 25%
Studenten MBO en HBO 16-18 jaar 85% 73,3%
Uitgaanders 21,7 jaar 99,2% 98,3% 96% Gemiddeld 7 glazen tijdens het uitgaan
Mannen: 8,5 glazen tijdens uitgaan
Vrouwen: 5,4 glazen tijdens uitgaan

Tabel 2: aantal drinkers in Amsterdam

Ooit Laatste maand
Scholieren 5e en 6e klas 76% 60%
MBO-studenten 19 jaar 79,4% 65,1%
Coffeeshopbezoekers 27 jaar 96,9% 87,7% waarvan:
Dagelijks: 5,5%
5-6 dagen per week: 12,1%
3-4 dagen per week: 21,6%
1-2 dagen per week: 28,6%
minder dan 1 dag per week: 32,2%
Cafébezoekers 26 jaar 99,8% 99,6% waarvan:
Dagelijks: 3,2%
5-6 dagen per week: 10,5%
3-4 dagen per week: 39,8%
1-2 dagen per week: 36,2%
minder dan 1 dag per week: 10,3%
Uitgaanders 26 jaar 99,8% 97,3% waarvan:
minder dan 1 dag per week: 21,3%
1-2 dagen per week: 43,2%
3-4 dagen per week: 26,2%
5-6 dagen per week: 6,8%
dagelijks: 2,6%

Tabel 3: aantal drinkers in Gooi- en Vechtstreek

Ooit Laatste maand
Uitgaanders 21 jaar 99,4% 95,5% waarvan:
Dagelijks: 1,4%
5-6 dagen per week: 6,1%
3-4 dagen per week: 17,0%
1-2 dagen per week: 49,7%
minder dan 1 dag per week: 25,9%
Cafébezoekers 24 jaar 99,5% 99,5% waarvan:
Dagelijks: 10,5%
5-6 dagen per week: 9,4%
3-4 dagen per week: 24,9%
1-2 dagen per week: 43,1%
minder dan 1 dag per week: 12,2%

Toelichting Cijfers

Algemene bevolking

80,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder heeft in 2018 het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken. Dat zijn bijna 11 miljoen mensen. 19,6% had het afgelopen jaar geen alcohol gedronken, 8,3% had nog nooit alcohol gedronken en 11,3% had langer dan een jaar geleden voor het laatst alcohol gedronken (1).

Van de mensen die het afgelopen jaar hebben gedronken, zijn dit de groepen die veel drinken:

 • 20-24-jarigen (87,1%) en de 25-29-jarigen (83,7%). De startleeftijd was 15,8 jaar.
 • Hoog opgeleiden (89,1%) drinken meer ten opzichte van laag opgeleiden (15,6%).
 • Mensen met een Nederlandse achtergrond (85,4%) of Westerse migratieachtergrond (80,6%) drinken meer ten opzichte van mensen met een Niet-Westerse migratieachtergrond (46,7%).

Deze cijfers komen uit de Leefstijlmonitor, een onderzoek van het CBS in samenwerking met het RIVM en enkele instituten die in leefstijl zijn gespecialiseerd. In deze monitor wordt ook gekeken naar het gebruik van alcohol en drugs onder de algemene bevolking.

Scholieren

In 2017 heeft minder dan de helft van de scholieren (44,8%) van de middelbare school ooit alcohol gedronken. 38,8% dronk afgelopen jaar en 25% afgelopen maand (2). De laatste jaren zijn de cijfers voor alcoholgebruik onder scholieren ieder jaar gedaald. In de periode tussen 2003 en 2015 zijn de cijfers gehalveerd. Tussen 2015 en 2017 is deze daling niet verder voortgezet.

Studenten

Van de 16-18-jarige MBO- en HBO-studenten heeft 85% ooit alcohol gedronken en 73,3% in de laatste maand. 16-jarige MBO studenten hebben vaker gedronken (79% ooit en 63% afgelopen maand) dan 16-jarige scholieren (71% ooit en 52% afgelopen maand) van de middelbare school. Tussen 17- en 18-jarigen zijn geen verschillen te zien tussen de verschillende typen onderwijs (3).

Dance evenementen, festivals en clubs

In 2016 is het gebruik van drugs onderzocht onder uitgaanders (bezoekers van dance evenementen, festivals en clubs) (3). De gemiddelde leeftijd van de bezoekers bij dance evenementen en festivals was 21,7 jaar. Uitgaande mannen drinken gemiddeld 8,5 glazen tijdens het uitgaan. Uitgaande vrouwen drinken dan gemiddeld 5,4 glazen.

Cijfers Amsterdam

Scholieren Amsterdam

In 2016 zijn de 5e en 6e klassers ondervraagd van 22 scholen in voortgezet onderwijs in Amsterdam (4). 60% van zowel de jongens als de meisjes heeft afgelopen maand gedronken. Van deze groep is 45% een bingedrinker; zij hebben de afgelopen maand 5 of meer glazen alcohol gedronken op één gelegenheid

MBO-studenten Amsterdam

In 2016 zijn mbo-studenten in Amsterdam ondervraagd. De survey is gehouden binnen diverse mbo-instellingen en locaties. De leeftijd van de studenten varieerde van 15 tot en met 35 jaar met een gemiddelde van 19 jaar. 79,4% heeft ooit gedronken, waaronder 10,4% dit 1 of 2 keer had gedaan. 65% van de mbo-studenten heeft de afgelopen maand gedronken en 74,4% het afgelopen jaar (5).

Coffeeshopbezoekers Amsterdam

In 2015 zijn in het Antenne onderzoek de coffeeshop bezoekers in Amsterdam ondervraagd (6). 87,7% van de coffeeshop bezoekers heeft afgelopen maand gedronken. Van deze groep drinkt 5,5% dagelijks.

Cafébezoekers Amsterdam

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers in Amsterdam ondervraagd (7). 99,8% heeft ooit alcohol gedronken.

Uitgaanders Amsterdam

In 2017 zijn in het Antenne onderzoek de club- en festivalbezoekers ondervraagd (8). Vrijwel alle uitgaanders drinken alcohol. 98% heeft het afgelopen jaar gedronken en 97% heeft de afgelopen maand gedronken. 15% is een riskante drinker; drinkt dagelijks (ongeacht hoeveelheid) of meer dan 2 dagen per week meer dan 3 (tot 19 jaar) of 4 (vanaf 19 jaar) glazen alcohol.

Gooi- en Vechtstreek

In 2017 is het Antenne onderzoek ook gestart in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Uitgaanders Hilversum

Als eerste werd de survey gehouden onder uitgaanders in Hilversum. De gemiddelde leeftijd was 21 jaar. Ongeveer twee derde woonde daadwerkelijk in Hilversum. Een vijfde woonde elders in de regio en een vijfde buiten de regio.

99,4% had ooit gedronken en 95,5% deed dat in de afgelopen maand (9).

Cafébezoekers

In 2018 waren cafébezoekers in Gooi- en Vechtstreek aan de beurt. Bezoekers van 8 cafés in Hilversum, 5 in Bussum en 2 in Huizen werden ondervraagd. Er werd gekozen voor cafés die voornamelijk jonge bezoekers aantrokken. De gemiddelde leeftijd was 24 jaar. 99,5% had ooit gedronken en hetzelfde percentage deed dit in de afgelopen maand (10).

Bronnen

 1. Nationale Drug Monitor 2018 Trimbos-instituut
 2. HBSC/Leefstijlmonitor CBS, Trimbos-instituut (2017)
 3. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2017, Trimbos-instituut 
 4. Het Grote Uitgaansonderzoek 2016, Trimbos-instituut (2016)
 5. Jeugd en Genotmiddelen 2016, GGD Amsterdam (2016)
 6. Antenne 2016, Bonger Instituut (2017)
 7. Antenne 2018, Bonger Instituut (2019)
 8. Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)
 9. Antenne Gooi en Vechtstreek 2017, Bonger Instituut (2018)
 10. Antenne Gooi en Vechtstreek 2018, Bonger Instituut (2019)

 

Versie: april 2020