Is meeblowen schadelijk?

Als hasj of wiet verbrandt ontstaat er (net zoals bij tabak) teer en koolmonoxide. Iemand die meeblowt ademt dus teer en koolmonoxide in. De teer en koolmonoxide komen van de verbrande wiet, maar ook van de verbrande tabak. De wiet wordt immers in een joint met tabak vermengd. Het meeste komt van de smeulende joint en slechts een klein deel van de rook die door de roker uitgeblazen wordt.

Gevolgen meeroken

Van cannabis zijn geen schattingen bekend, maar bij tabak wordt geschat dat door meeroken elk jaar enkele duizenden mensen overlijden door hartaandoeningen, enkele honderden door longkanker en een 10-tal door wiegendood (1). Door meeroken neemt de kans op longkanker met 20% toe. Het risico op hartaandoeningen neemt door meeroken met 20% tot 30% toe (2).

De gevolgen van het meeroken zijn het grootst bij kwetsbare groepen als kleine kinderen en mensen met luchtwegklachten. Kinderen die meeroken hebben vaker last van luchtweginfecties, astma en middenoorontsteking (3).

Door meeroken krijg je ook beetje THC en, als de joint vermengd is met tabak, ook nicotine binnen. Deze hoeveelheden zijn te gering om een psychisch effect te veroorzaken.

Bronnen

  1. NDM 2016, Trimbos-instituut
  2. De gezondheidsraad, 2003
  3. Willemsen, C. Stimulerende middelen: tabak. In: Drugs en alcohol Gebruik, misbruik en verslaving (2008)

 

Versie: juli 2020