Is het aantal mensen dat hulp zoekt voor cocaïne toegenomen?

In 2021 waren er 6.744 mensen voor cocaïne in behandeling (1). Niet alle verslavingszorginstellingen leveren hier gegevens over aan, dus mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger. Het aantal mensen dat hulp zoekt voor cocaïne is vanaf het jaar 2000 gestegen tot 2008 (2). Daarna is het aantal afgenomen tot 2016. Sindsdien schommelt het aantal hulpzoekenden tussen de 6.000 en 7.000 per jaar.

In deze cijfers zitten zowel het aantal mensen dat hulp zoekt voor crack als voor snuifcocaïne. In 2015 gebruikte 47% crack en 53% snuif cocaïne. Hier zijn geen recentere cijfers meer van.

Crack is een rookbare vorm van cocaïne dat vooral gebruikt wordt door mensen die ook heroïne gebruiken. Snuifcocaïne wordt vooral gebruikt door mensen die regelmatig en veel uitgaan. Lastig is dus dat in het totaalcijfer twee volledig verschillende groepen zitten.

Hieronder een tabel met het aantal aanmeldingen tussen 2006 en 2015.

Bron: Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

Het aantal mensen in behandeling is gestegen van 6.346 in 2000 tot 9.503 in 2008. Daarna is het gedaald tot 7.295 in 2015.

 

 

Profiel cliënten

  • 83% man, 17% vrouw
  • gemiddelde leeftijd is 40
  • Crack 47%, Snuifcoke 53%

Bronnen

  1. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

Versie: mei 2023