Zijn scholieren meer cocaïne gaan gebruiken?

Het gebruik van cocaïne onder scholieren lag altijd al laag maar is sinds 1999 gedaald. In Amsterdam wordt cocaïne onder 15 jarige scholieren niet gebruikt.

Hieronder twee tabellen over het maandelijks gebruik van cocaïne door scholieren in Nederland en Amsterdam. Maandelijks gebruik is het antwoord op de vraag: “Heb je de afgelopen maand cocaïne gebruikt?”

Bron: Jeugd en riskant gedrag 2015, Peilstations Onderzoek, Trimbos Instituut (2016)

Het gebruik van cocaïne bereikte een top in 1999. Toen had 1.2% van de scholieren afgelopen maand tenminste een keer cocaïne gebruikt. Daarna is het gebruik stabiel gebleven rond de 1%.

Behalve landelijk onderzoek wordt ook onderzoek in Amsterdam gedaan. Onder andere wordt gekeken naar het druggebruik van derdeklassers. Deze hebben een gemiddelde leeftijd van 14 jaar. We geven de trends in gebruik van stimulerende middelen bij westerse en niet-westerse scholieren van 15 jaar. In 2011 werd het onderscheid tussen westerse en niet-westerse scholieren niet gemaakt, die cijfers staan voor dat jaar op 0.

Bron: Antenne 2011, Bonger Instituut (2011)

Net zoals landelijk het geval is, bereikte het cocaïne gebruik rond 95/96 een top. 5,4% had toen de afgelopen maand tenminste een keer cocaïne gebruikt. Daarna nam het gebruik af. In 2007 had geen enkele leerling de afgelopen maand gebruikt en in 2011 1,2%.

 

Versie: februari 2018