Waarom zijn mannen en vrouwen gescheiden van elkaar?

Onderzoek en ervaring wijst uit dat zowel mannen als vrouwen zich in een gemengde behandelgroep anders gedragen dan wanneer ze gescheiden werken aan hun herstel. Bovendien is het denkpatroon van mannen en vrouwen anders. Het komt namelijk voor dat onze vrouwelijke cliënten slachtoffer zijn van geweld en/of incest. Daarom is het belangrijk een veilige omgeving te creëren.

 

Versie: oktober 2015