Is het bezoeken van zelfhulpgroepen verplicht?

Ja, tijdens de behandeling is het bezoeken van zelfhulpgroepen verplicht. Na de behandeling is het beter dat u zelfhulpgroepen blijft bezoeken. Echter, het is dan uw vrije keuze.

 

Versie: oktober 2015