Wat betekent de uitslag van de testservice?

Het base-zout verhaal

Drugs kunnen scheikundig verschillende vormen hebben: een basevorm of een zout-vorm. Het laboratorium geeft alle uitslagen in de base-vorm, terwijl de meeste drugs in de zout-vorm gebruikt worden. De uitslag en gebruikersdosering kunnen dus flink uit elkaar liggen. Wat dat betekent leggen we hieronder uit.

Het beste voorbeeld dat je misschien kent van de base-vorm en de zout-vorm is cocaïne, dat in beide vormen gebruikt wordt. Snuifcoke is in de zout-vorm en base-coke (zoals het woord al zegt) in de base-vorm.

Een zout bestaat uit een base molecuul (de werkzame drug) waaraan een zuur molecuul is gekoppeld. Dit kunnen verschillende soorten zuurmoleculen zijn. Voorbeelden hiervan zijn hydrochloride, fosfaat, bromide, citraat en sulfaat.

In de meeste gevallen is de (pure) base-vorm van een drug niet goed oplosbaar in water. Dit maakt dat het niet goed opgenomen kan worden door het lichaam als je het snuift of slikt. Ook is het in base-vorm vaak geen poeder. Amfetamine base is bijvoorbeeld een (stroperige) vloeistof. De zout-vorm is dus handiger als je het wil gebruiken.

Voorbeeld MDMA:

MDMA-base + HCl = MDMA-hydrochloride (zoutmolecuul)

MDMA zoals dat in pillen en als kristal voorkomt is MDMA-HCl (hydrochloride). Andere zout-vormen zijn mogelijk, maar zowel het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) als SaferParty (Zwitserse testservice) zeggen dat het bijna altijd gaat om hydrochloride. In de zout-vorm is MDMA een poeder en geschikt voor consumptie (MDMA-base is een vloeistof).

Na inname van MDMA-HCl zal het in de maag uiteen vallen in de losse componenten MDMA-base en HCl. Waarna het MDMA-base deel in het bloed terecht komt en uiteindelijk in de hersenen.

Hoe bereken ik dan de juiste dosering?

Als je online adviesdoseringen opzoekt voor een bepaalde stof, bijvoorbeeld MDMA, dan gaat het om de zout-vormen. De uitslag van de testservice is echter in base. Het lab kijkt alleen hoeveel MDMA-base er te vinden is. Je moet dit dus eigenlijk nog omrekenen naar de zout-vorm. Hoe je dat moet omrekenen is verschillend per drug en afhankelijk van de zout-vorm (zie tabel). Je kunt dit bereken met behulp van de molecuulgewichten.

Voorbeeld MDMA:

Het totaalgewicht (base + zuur) is 100%. Het molecuulgewicht van MDMA-base is 84% van het totaal gewicht en het zuur is 16% van het totaalgewicht:

MDMA-base     +     zuur  = 100%

84%                    +     16%  = 100%

Als je een MDMA poeder inlevert, zal de uitslag van het laboratorium dus maximaal 84% MDMA zijn.

Als je de testservice-uitslag dus wil vergelijken met adviesdoseringen, die weergeven zijn in de zout-vorm (bijvoorbeeld in PiKHAL of op Erowid of psychonautwiki), dan moet je de uitslag omrekenen. Dit is eenvoudig te doen m.b.v. onderstaande tabel, waarin de (voor zover bekend) meest voorkomende vormen zijn weergegeven:

Base Zout-vorm Maximum uitslag Omrekeningsfactor base naar zout
MDMA MDMA-hydrochloride (MDMA-HCL) 84% X 1,19
MDA MDA-hydrochloride 83% X 1,2
Cocaïne Cocaïne-hydrochloride 89% X 1,12
Amfetamine Amfetamine-sulfaat 73% X 1,36
Methamfetamine Methamfetamine-hydrochloride 80% X 1,24
2C-B 2C-B -hydrochloride 88% X 1,14
GHB* Na-GHB 82% X 1,22
K-GHB 73% X 1,37
Ketamine Ketamine-hydrochloride 87% X 1,15
4-FA 81% X 1,23

* Na-GHB is de meest voorkomende variant

Rekenvoorbeeld pil:

  • Je krijgt de uitslag dat je pil 95 mg MDMA bevat. Dit komt dan overeen met 95 x 1,19 = 113 mg MDMA-hydrochloride. (Er is dus 113 mg MDMA-poeder in de pil geperst).
  • Als je pil volgens de testservice 11 mg 2C-B bevat dan is dat 12,5 mg 2C-B-hydrochloride.

Rekenvoorbeeld poeder

  • Je hebt cocaïne laten testen en krijgt als uitslag 95%. Het moet hier dus om base-coke gaan, aangezien snuifcoke maximaal 89% kan bevatten.
  • Je hebt als uitslag gekregen dat je MDMA poeder 83% is. Dit is zo goed als zuiver (maximum is 84%). Dus als je dan 100 mg afweegt neem je 100 mg MDMA-hydrochloride (zout-vorm).
  • Je MDMA-poeder is getest op 75%. Dan moet je dat dus ook nog meenemen in je berekening. Je MDMA-poeder is getest op 75%. En je wil 80 mg MDMA-HCl doseren. Dan moet je dus 80 mg x 84/75 doen en 90 mg afwegen.

Oftewel:

gewenste dosering in HCl x (84/uitslag in %) = wat je moet afwegen.

 

Versie: augustus 2020