Vraag & Antwoord

Hoe vaak gaat er iemand fout op cannabis?

Er zijn cijfers van:

Monitor Drugs Incidenten (MDI)

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met cannabis kunnen worden gemeld. Deze meldingen worden gedaan door een deel van de eerste hulpen van ziekenhuizen, ambulancediensten, politieartsen en EHBO posten op grote (dance)evenementen. Gemeld wordt of de incidenten licht zijn, middel ernstig of ernstig. Maar niet iedereen meldt. Onderstaande cijfers geven dus geen volledig beeld. Wel ontstaat een beeld van de ernst van de incidenten.

In 2016 werden 5654 drugsincidenten gemeld, bij 832 was cannabis het enige middel (wel of niet met alcohol).

In de onderstaande tabel vind je per dienst hoe ernstig de intoxicaties waren van de patiënten die binnen kwamen over de periode tussen 2009 en 2016.

AmbulancesZiekenhuizenPolitieartsenEHBO-post
Licht62%66%46%84%
Matig33%25%44%14%
Ernstig6%9%10%1%

Lichte intoxicatie: goed aanspreekbaar, gebruik merkbaar in gedrag; Matige intoxicatie: onvoldoende aanspreekbaar, duidelijk onder invloed; Ernstige intoxicatie: niet aanspreekbaar vanwege (sub)comateuze toestand of geagiteerd/agressief gedrag, eventueel in combinatie met verstoorde vitale parameters (hartslag, bloeddruk, ademhaling).

Bijna de helft van de drugsincidenten bij de Amsterdamse ambulance, de spoedeisende hulp en de politieartsen was gerelateerd aan cannabisgebruik. Dit komt doordat toeristen regelmatig angstig of onwel worden na cannabisgebruik. Een derde tot de helft van de drugsgerelateerde incidenten in Amsterdam is gerelateerd aan cannabis.

Opnamen in ziekenhuizen

Ten slotte zijn er gegevens bekend van opnames in ziekenhuizen vanwege cannabisgebruik.

In 2014 werd cannabis misbruik en verslaving in 100 gevallen als hoofd diagnose gesteld en in 995 gevallen als neven diagnose. Het gaat dan om symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd, met onbekende oorzaak of van voorbijgaande aard (14%), letsel (11%), ziekten van het hart en het vaatstelsel (10%), ziekten van het ademhalingsstelsel (8%), vergiftiging (8%), psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van psychoactieve middelen (7%), schizofrenie, schizotypische stoornissen en waanstoornissen (7%), ziekten van het spijsverteringsstelsel (7%), aandoeningen in verband met zwangerschap, bevalling en kraambed (7%).

Bron

NDM 2017, Trimbos-instituut

 

Versie: augustus 2018

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat