Hoe vaak gaat er iemand fout op cannabis?

Monitor Drugs Incidenten (MDI)

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met cannabis en andere drugs kunnen worden gemeld. Deze meldingen worden gedaan vanuit 8 regio’s door een deel van de:

  • Eerste hulpen van ziekenhuizen
  • Ambulancediensten
  • Politieartsen
  • EHBO posten op grote dancefeesten.

Onderstaande cijfers geven dus geen volledig beeld. Wel ontstaat een beeld van de aard van de incidenten.

In 2020 werden 3.541 drugsincidenten gemeld. In 876 gevallen (28%) was cannabis één van de gebruikte middelen. In 69% van deze gevallen was cannabis het enige gebruikte middel (met of zonder alcohol). De incidenten varieerden van:

  • Lichte intoxicatie: goed aanspreekbaar, gebruik merkbaar in gedrag;
  • Matige intoxicatie: onvoldoende aanspreekbaar, duidelijk onder invloed;
  • Ernstige intoxicatie: niet aanspreekbaar vanwege (sub)comateuze toestand of geagiteerd/agressief gedrag, eventueel in combinatie met verstoorde vitale parameters (hartslag, bloeddruk, ademhaling).

In de onderstaande tabel vind je per dienst hoe ernstig de intoxicaties waren van de patiënten die binnen kwamen in 2018.

Ambulances Ziekenhuizen Politieartsen EHBO-post
Licht 44% 51% 54%
Matig 23% 26% 19%
Ernstig 33% 23% 26%

Bijna een kwart alle drugsincidenten die in 2020 werden gerapporteerd door de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen was gerelateerd aan cannabisgebruik. Dit komt doordat de meeste SEHs die rapporteren aan het MDI in Amsterdam zitten en toeristen regelmatig angstig of onwel worden na cannabisgebruik. Bijna de helft van alle cannabis incidenten die zijn geregistreerd sinds 2009 vindt plaats bij toeristen. Er zijn in 2020 geen cannabis meldingen geweest op EHBO-posten. Dit komt doordat er in 2020 weinig dance evenementen waren ten gevolge van corona.

Opnamen in ziekenhuizen

Ten slotte zijn er gegevens bekend van opnames in ziekenhuizen vanwege cannabisgebruik. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen problemen door cannabis gebruik als hoofddiagnose en nevendiagnose. De hoofddiagnose is de belangrijkste ziekte of klacht waarvoor iemand in het ziekenhuis komt. Een nevendiagnose is een aanvullende klacht of ziekte, die niet de hoofdreden vormt dat iemand in het ziekenhuis komt.

Het aantal gevallen met problemen door cannabisgebruik als hoofddiagnose schommelde tussen 2015 en 2018 tussen de 130 en 160 gevallen. Het komt vaker voor dat een probleem door cannabisgebruik een nevendiagnose vormt. Dit kwam voor bij 1240 gevallen in 2015 en steeg naar 1710 gevallen in 2018.

Bron

NDM 2022, Trimbos-instituut (2022)

 

Versie: november 2022