Hoe vaak gaat er iemand fout op cannabis?

Monitor Drugs Incidenten (MDI)

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met cannabis kunnen worden gemeld. Deze meldingen worden gedaan door een deel van de eerste hulpen van ziekenhuizen, ambulancediensten, politieartsen en EHBO posten op grote (dance)evenementen. Gemeld wordt of de incidenten licht zijn, middel ernstig of ernstig. Maar niet iedereen meldt. Onderstaande cijfers geven dus geen volledig beeld. Wel ontstaat een beeld van de ernst van de incidenten.

In 2018 werden 6.108 drugsincidenten gemeld, bij 1.541 was cannabis het enige middel (wel of niet met alcohol) (1).

In de onderstaande tabel vind je per dienst hoe ernstig de intoxicaties waren van de patiënten die binnen kwamen in 2018.

Ambulances Ziekenhuizen Politieartsen EHBO-post
Licht 40% 72% 57% 85%
Matig 48% 17% 41% 13%
Ernstig 13% 11% 2% 2%
  • Lichte intoxicatie: goed aanspreekbaar, gebruik merkbaar in gedrag;
  • Matige intoxicatie: onvoldoende aanspreekbaar, duidelijk onder invloed;
  • Ernstige intoxicatie: niet aanspreekbaar vanwege (sub)comateuze toestand of geagiteerd/agressief gedrag, eventueel in combinatie met verstoorde vitale parameters (hartslag, bloeddruk, ademhaling).

Bijna twee vijfde van alle drugsincidenten die in 2018 werden gerapporteerd door de spoedeisende hulp (SEH) was gerelateerd aan cannabisgebruik. Dit komt doordat de meeste SEHs die rapporteren aan het MDI in Amsterdam zitten en toeristen regelmatig angstig of onwel worden na cannabisgebruik.

Opnamen in ziekenhuizen

Ten slotte zijn er gegevens bekend van opnames in ziekenhuizen vanwege cannabisgebruik (2).

In 2014 werd cannabis misbruik en verslaving in 100 gevallen als hoofd diagnose gesteld en in 995 gevallen als neven diagnose. Het gaat dan om symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd, met onbekende oorzaak of van voorbijgaande aard (14%), letsel (11%), ziekten van het hart en het vaatstelsel (10%), ziekten van het ademhalingsstelsel (8%), vergiftiging (8%), psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van psychoactieve middelen (7%), schizofrenie, schizotypische stoornissen en waanstoornissen (7%), ziekten van het spijsverteringsstelsel (7%), aandoeningen in verband met zwangerschap, bevalling en kraambed (7%).

Bron

NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)

NDM 2017, Trimbos-instituut (2018)

 

Versie: mei 2020