TOPGGz

Jellinek heeft als eerste verslavingszorginstelling in Nederland in 2014 een TOPGGz erkenning gekregen: Jellinek, locatie Jacob Obrechtstraat (Jellinek JOS). In 2018 ontving de JOS een heraccreditatie.

Een TOPGGz afdeling levert gespecialiseerde patiëntenzorg en combineert dit met wetenschappelijk onderzoek,  en innovatieve behandelingen.

Keurmerk TopGGz

De Stichting Topklinische GGz heeft deze afdeling getoetst aan strenge criteria. De afdeling curatieve verslavingszorg voor volwassenen (Jellinek JOS) biedt kwalitatief hoogwaardige- en innovatieve patiëntenzorg. Ze voert daarnaast toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek uit en ontwikkelt behandelingen voor mensen die niet beter zijn geworden door reguliere zorg.

De TOPGGz afdeling biedt poliklinische, deeltijd en klinische behandeling voor cliënten met verslavingsproblematiek. Vaak is er naast de verslavingsproblematiek ook sprake van andere psychische stoornissen, somatische aandoeningen of sociaal maatschappelijke ontwrichting. De meeste cliënten hebben voor deze problematiek al eerder behandeling gehad in de tweede lijn.

De topklinische behandeling van Jellinek wordt aangeboden in Amsterdam. Voor collega’s in het veld biedt de afdeling second opinions en consultatie. De afdeling heeft een academische werkplaats (AWP Verslaving Arkin/Jellinek) en een actieve samenwerking met een aantal universiteiten, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen – via het Amsterdam Institute for Addiction Research – en top-professionals. Daarnaast zijn er boegbeelden/senior-onderzoekers direct verbonden aan de afdeling.