TOPGGz

Jellinek heeft als eerste verslavingszorginstelling in Nederland in 2014 een TOPGGz erkenning gekregen: Jellinek, locatie Jacob Obrechtstraat (Jellinek JOS). In 2018 en in 2022 ontving de JOS een heraccreditatie.

Een Topklinische GGz afdeling levert gespecialiseerde patiëntenzorg en combineert dit met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen.

Hooggespecialiseerde en innovatieve cliëntenzorg

De Stichting Topklinische GGz heeft de afdeling Jacob Obrechtstraat van Jellinek getoetst aan strenge criteria. Deze afdeling van Jellinek biedt hooggespecialiseerde en innovatieve cliëntenzorg. Er bevinden zich verschillende behandelintensiteiten onder één dak en er werken diverse specialisten. De afdeling behandelt cliënten met een lichte tot matige verslaving, maar is ook gespecialiseerd in behandeling voor cliënten met ernstige, complexe of zeldzame aandoeningen. Er wordt zowel poliklinische, deeltijd en klinische behandeling aangeboden voor mensen met verslavingsproblematiek. Vaak is er naast de verslavingsproblematiek ook sprake van andere psychische stoornissen, somatische aandoeningen of sociaal maatschappelijke ontwrichting. De meeste cliënten hebben voor deze problematiek al eerder behandeling gehad in de tweede lijn.

Voor zorgprofessionals zijn de specialisten van Jellinek beschikbaar voor consultatie & advies via de Jellinek Advies Lijn (088 505 1200).

Onderzoeksafdeling: innovatie, onderzoek en implementatie in de verslavingszorg

Er wordt door Jellinek ook wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek toegepast en kennis verspreid in opleidingen en op congressen. Het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) is het onderzoeksinstituut van de Academische Werkplaats Verslaving van Jellinek en verbonden aan het AmsterdamUMC, afdeling Psychiatrie. Het kennisnetwerk van het AIAR richt zich op innovatie, onderzoek en implementatie in de verslavingszorg. Een belangrijk onderzoek momenteel is het TOPA (Treatment of PTSD & Addiction) onderzoek. Hier wordt onderzocht of PTSS bij middelenstoornissen beter tegelijkertijd of opeenvolgend behandeld kan worden en met welke behandelmethoden. De onderzoeksresultaten worden in 2023 verwacht.

Wil je meer weten over ons onderzoeksinstituut, onze onderzoeken of recente publicaties? Kijk dan op www.aiar.nl. Wil je meer informatie over alle onderzoeken en kenniscentra binnen geheel Arkin? Kijk dan op de onderzoekspagina van Arkin.

Wat heb je aan het TOPGGz-keurmerk?

  • Het biedt de patiënt / naaste perspectief op herstel als een specialistische behandeling niet of onvoldoende heeft geholpen. Bij Topklinische GGz-afdelingen kun je terecht voor een second opinion, voor een advies over diagnose of behandeling of voor een innovatief behandelaanbod. Het TOPGGz-keurmerk is een garantie dat afdelingen experts zijn in complexe zorg. Alle TOPGGz-afdelingen hebben per definitie een bovenregionale functie hetgeen betekent dat hun expertise en zorgaanbod ook beschikbaar is voor patiënten buiten hun eigen regio.
  • Professionals/behandelaren kunnen advies krijgen voor hun patiënten over diagnostiek en behandeling. Dit kan bij Jellinek via de Jellinek Advies Lijn (088 505 1200).
  • TOPGGz-afdelingen zijn de voorhoede van de GGz en staan garant voor de ontwikkeling en innovatie van het vakgebied. Er wordt door Jellinek wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek toegepast en kennis verspreid in opleidingen en op congressen.
  • De criteria bieden een handvat om topklinische functies in te richten. Hiermee positioneert Jellinek zich als een landelijke expert.

Het TOPGGz-keurmerk

Stichting Topklinische GGz kent het TOPGGz-keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze afdelingen (expertisecentra) bieden uitkomst voor cliënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria
Aan toekKeurmerk TopGGzenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoog specialistische en innovatieve cliëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke commissie.

Wil je meer weten over de Stichting Topklinische GGz? Meer informatie vind je op www.topggz.nl.