TOPGGz

Een TOPGGz afdeling levert gespecialiseerde patiëntenzorg en combineert dit met wetenschappelijk onderzoek,  en innovatieve behandelingen.

Keurmerk TopGGzJellinek heeft als eerste in de verslavingszorg een TOPGGz erkende afdeling. De Stichting Topklinische GGz heeft deze afdeling getoetst aan strenge criteria. De afdeling curatieve verslavingszorg voor volwassenen biedt kwalitatief hoogwaardige- en innovatieve patiëntenzorg. Ze voert daarnaast toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek uit en ontwikkelt behandelingen voor mensen die niet beter zijn geworden door reguliere zorg.

De afdeling curatieve verslavingszorg biedt poliklinische, deeltijd en klinische behandeling voor cliënten met verslavingsproblematiek. Vaak is er naast de verslavingsproblematiek ook sprake van andere psychische stoornissen, somatische aandoeningen of sociaal maatschappelijke ontwrichting. De meeste cliënten hebben voor deze problematiek al eerder behandeling gehad in de tweede lijn.

De topklinische behandeling van Jellinek wordt aangeboden in Amsterdam en Hilversum. Voor collega’s in het veld biedt de afdeling second opinions en consultatie. De afdeling heeft een actieve samenwerking met een aantal wetenschappelijke afdelingen en top-professionals. Daarnaast zijn er boegbeelden/senior-onderzoekers direct verbonden aan de afdeling.