Zijn lichte sigaretten beter?

Lichte (‘Light’) sigaretten bevatten minder teer en nicotine. Hierdoor zouden zij minder schadelijk kunnen zijn dan normale sigaretten. Het blijkt echter dat mensen die lichte sigaretten roken op een andere manier gaan roken. Zij gaan meer roken, nemen meer trekjes per minuut, inhaleren dieper, roken de sigaret tot het eind toe op of knijpen de filter af. De hoeveelheid nicotine en teer die je met die manier van roken binnenkrijgt is nauwelijks minder. Hierdoor wordt de eventuele gezondheidswinst weer teniet gedaan. Gebruikers van lichte sigaretten gaan op een andere manier roken omdat de behoefte aan nicotine blijft bestaan.

Is er gezondheidswinst bij het roken van een ‘light’ sigaret?

De gezondheidswinst van lichte sigaretten is dan ook heel beperkt. Er is een enigszins verlaagd risico op longkanker maar het risico is nog steeds veel groter dan bij niet roken. Wat betreft astma, bronchitis en longemfyseem zijn er geen eenduidige bewijzen dat lichte sigaretten de kans hierop verminderen. En wat betreft hart- en vaat aandoeningen is ook geen schade beperkend effect aangetoond.

Op de pakjes sigaretten staat vermeld hoeveel nicotine en teer een sigaret bevat. Een sigaret mag niet meer dan 1 mg nicotine en 10 mg teer bevatten. Je kunt sigaretten kopen die minder nicotine en teer bevatten.

Sigaret zonder teer

Wat zou helpen is, als je een sigaret zou kunnen ontwikkelen die geen teer bevat maar er wel voor zorgt dat je nicotine binnenkrijgt. Immers: mensen roken vanwege de nicotine maar gaan dood aan de teer. De tabaksindustrie experimenteert al jaren met een alternatief om nicotine toe te dienen (nicotine delivery devices). Hierbij wordt de tabak niet verbrand maar verhit waardoor de nicotine in de vorm van gas vrijkomt. Er ontstaat geen rook waardoor het teergehalte laag is.

E-smokers / vape

De e-smoker of elektronische sigaret bevat vloeistofampullen met nicotine. Er is veel moeite gedaan om de e-sigaret (vape) op een echte sigaret te laten lijken. Er zijn smaakstoffen toegevoegd en stoffen die ervoor zorgen dat de damp van de e-sigaret op rook lijkt. De e-smoker of vape is iets anders dan de Sisha-pen. Dit is ook een elektronische sigaret maar deze bevat geen nicotine.

Voor meer informatie zie de pagina: Vapen en de e-sigaret: wat is het en is het slecht voor je?

 

Bron: Lichte sigaretten vallen zwaar tegen, Stichting Volksgezondheid en Roken; november 1999

 

Versie: oktober 2020