Vraag & Antwoord

Op welke manier worden mensen voorgelicht over XTC?

Voorlichting kan zich richten op:

Groepen die nog niet gebruiken

Bij de groep die nog niet gebruikt probeert men de keuze om niet te gebruiken te versterken. Er zijn verschillende benaderingen van voorlichten:

Angstaanjagende of subjectieve voorlichting

Deze benadering stelt het bang maken en houden centraal. Jaag ze maar schrik aan, overdrijf de risico’s dan blijven ze er wel van af. De praktijk wijst uit dat deze methode niet of nauwelijks werkt. Mensen verdringen de negatieve informatie of gaan juist meer drugs gebruiken omdat zij het extra spannend gaan vinden. Als men later achter de ware feiten komt, gelooft men de hele voorlichting niet meer. De voorlichting wordt ongeloofwaardig gevonden en heeft daardoor een averechts effect.

Objectieve voorlichting

Deze vorm van voorlichting baseert zich op objectieve, feitelijke informatie. Hoewel deze vorm meer succesvol is dan de angstaanjagende voorlichting, heeft dit tot op heden niet echt tot minder gebruik van drugs geleid.

Voorlichting die is gericht op vaardigheden

Deze vorm van voorlichting geeft niet alleen objectieve informatie over XTC, maar richt zich ook op het overdragen van vaardigheden, zoals een keuze leren maken, leren ‘nee’ te kunnen zeggen, het omgaan met problemen, het leren inwinnen van informatie, etc. Deze voorlichting blijkt het meest effectief.

Groepen die al gebruiken

Bij de groep die al gebruikt heeft het weinig zin om de keuze niet te gebruiken te versterken. Er is immers al een keuze gemaakt.

Bij deze groep wordt geprobeerd om met voorlichting over veilig gebruik, de risico’s die met drugsgebruik samenhangen zoveel mogelijk te beperken. Tips over zo verstandig mogelijk gebruik past in deze manier van voorlichten. Deze benadering wordt ook wel Harm Reduction genoemd. Drugsgebruik speelt zich meestal hoofdzakelijk af tussen het 20ste en 30ste levensjaar. Het gaat erom dat je met Harm Reduction probeert om de gebruikende groep zonder kleerscheuren door deze periode heen te loodsen. Unity is een vrijwilligersproject van Jellinek Preventie die Harm Reduction voorlichting geeft op feesten en festivals.

 

Versie: februari 2017

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat