Vraag & Antwoord

Op welke manier worden mensen voorgelicht over XTC?

Voorlichting kan zich richten op:

Groepen die (nog) niet gebruiken

Bij de groep die nog niet gebruikt, wordt geprobeerd om de keuze om niet te gebruiken te versterken. Er zijn verschillende benaderingen van voorlichten:

Angstaanjagende of subjectieve voorlichting

Deze benadering stelt het bang maken en houden centraal. ‘Jaag ze maar schrik aan en overdrijf de risico’s, dan blijven ze er wel van af‘. De praktijk wijst uit dat deze methode niet of nauwelijks werkt. Mensen verdringen de negatieve informatie of gaan juist meer drugs gebruiken omdat zij het extra spannend gaan vinden. Als men later achter de ware feiten komt, gelooft men de hele voorlichting niet meer. De voorlichting wordt ongeloofwaardig gevonden en heeft daardoor een averechts effect.

Objectieve voorlichting

Deze vorm van voorlichting baseert zich op objectieve, feitelijke informatie. Hoewel deze vorm succesvoller is dan de angstaanjagende voorlichting, leidt deze voorlichting op zichzelf niet tot een duidelijke afname in het gebruik van drugs.

Voorlichting die is gericht op vaardigheden

Deze vorm van voorlichting geeft niet alleen objectieve informatie over XTC, maar richt zich ook op het overdragen van vaardigheden. Zoals het maken van keuzes, leren ‘nee’ te zeggen, het omgaan met problemen, het leren inwinnen van informatie, etc. Deze voorlichting blijkt het meest effectief.

Groepen die al gebruiken

Bij de groep die al gebruikt, heeft het weinig zin om de keuze om niet te gebruiken te versterken. Er is immers al een keuze gemaakt.

Bij deze groep wordt met voorlichting geprobeerd om de risico’s die met drugsgebruik samenhangen zoveel mogelijk te beperken. Dit zijn bijvoorbeeld tips over zo verstandig en veilig mogelijk gebruik. Deze benadering wordt ook wel Harm Reduction genoemd. Unity en de testservice zijn enkele projecten van Jellinek Preventie die zich richten op Harm Reduction.

Versie: maart 2019

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat