Deel jouw ervaring

 
Corona update
Klik hier voor het laatste nieuws

Zijn volwassenen meer gaan drinken?

Alcoholproblematiek onder 55-plussers neemt fors toe. In de afgelopen 10 jaar is het aantal mensen in deze leeftijdsgroep dat zich heeft aangemeld in de verslavingszorg met alcoholproblemen, met 61% gestegen. De stijging is zichtbaar vanaf 55 jaar, maar is het grootste boven de 60 jaar. Ouderen in de verslavingszorg zijn in vergelijking met jongere cliënten vaker alleenstaand, vaker van het vrouwelijke geslacht en vaker een dagelijkse drinker. Onder de alcoholcliënten boven de 55 jaar is 30% een vrouw, in de leeftijdsklasse van 25 tot 55 is dat 26% (LADIS, 2013). Onbekend is hoeveel alcoholcliënten via een internetprogramma behandeld worden voor hun verslaving. Bekend is dat internet een laagdrempeliger toegangskanaal is voor vrouwen: ca. 50% van de personen die via een internetprogramma iets proberen te doen aan hun alcoholverslaving, is van het vrouwelijke geslacht (Postel et al, 2005).

Risicovolle alcohol gebruikers[1] zijn vaker een man (2-5 keer zo vaak), leven in sociale milieus waarin alcoholgebruik niet wordt afgekeurd, zijn hoger opgeleid, roken vaker, zijn vaker alleenstaand of depressief en hebben mogelijk slechtere cognitieve functies. De gevolgen van risicovol alcohol gebruik zijn afname van mentale gezondheid en verhoogde mortaliteit (Aartsen, Van Tilburg & Comijs, 2010).

In Amsterdam wordt meer gedronken dan in de andere grote steden. Mannen in Amsterdam drinken vaker dan vrouwen, hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden en autochtonen vaker dan niet-Nederlandse Amsterdammers. Eén op de vijf volwassen Amsterdammers drinkt te veel alcohol. In de categorie zware drinkers (gelegenheidsdrinkers)[2] zijn voornamelijk Amsterdammers tussen de 16 en 34 jaar een risicogroep. Onder de 55- t/m 74-jarigen bevinden zich vaker overmatige drinkers (gewoontedrinkers)[3]. Er zijn verder grote verschillen in alcoholgebruik tussen de (voormalige) stadsdelen. Vooral in het Centrum en Oud-Zuid komt zwaar en overmatig alcoholgebruik vaak voor. Ongeveer 40% van de zware en/of overmatige drinkers in deze stadsdelen zou willen minderen met drinken. Slechts 7% zou daar hulp of ondersteuning bij willen (Alcoholmonitor 2012, GGD Amsterdam).

  • [1] Overzichtsstudie Ouderen en Verslaving Marja Aartsen , Hannie Comijs , Theo van Tilburg VU-Universiteit Amsterdam, VUmc Amsterdam In dit onderzoek worden geen aantal glazen genoemd bij de term risicovolle alcohol gebruikers
  • [2] Zware drinkers (gelegenheidsdrinkers): minstens één dag in de week meer dan vijf (mannen) of drie (vrouwen) glazen – GGD / STAP
  • [3] Overmatige drinkers (gewoontedrinkers) wekelijks meer dan 21 glazen (mannen) of meer dan 14 glazen (vrouwen) – GGD

Klik hier voor het volledige rapport: Rapportage alcohol gebruik onder volwassenen DEF

 

Versie: januari 2017

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin