Zijn volwassenen meer gaan drinken?

In 2018 had 80,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken. Dat zijn bijna 11 miljoen volwassenen. Iets meer dan tien procent van de volwassenen had nooit alcohol gedronken. Het percentage mensen dat drinkt schommelt al jaren rond die 80%. Er is dus de afgelopen jaren geen stijging in het aantal mensen dat drinkt.

Verschillende groepen

Als je alcoholgebruik splitst in verschillende groepen, dan zijn er wel verschillen te zien (in 2018):

  • Mannen (85.7%) dronken vaker dan vrouwen (75.2%).
  • Hoog opgeleiden (89.1%) drinken vaker dan laag opgeleiden (67.5%). Middelbaar opgeleiden zitten er tussenin (81.9%).
  • Mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond hebben vaker nog nooit gedronken. Meer dan een derde van hen heeft nog nooit gedronken tegen over ongeveer 5% van de mensen met een Nederlandse achtergrond.
  • Jongvolwassenen (18-24 jaar) en ouderen (65-74 jaar) drinken gemiddeld het meest. Deze categorieën drinken ook het vaakst overmatig. 30-49 jarigen drinken het minst.

Verkoopcijfers

Hoeveel er verkocht wordt in Nederland geeft ook een indicatie van het gebruik. In 2018 werd er per hoofd van de bevolking (vanaf 0 jaar) minder gedronken dan in de decennia daarvoor. In 2018 was dat 7,0 liter pure alcohol. Deze hoeveelheid was in het laatste kwartaal van de twintigste eeuw het grootst. Tot 2014 daalde die hoeveelheid en sindsdien is de hoeveelheid die verkocht wordt stabiel. Ter vergelijking: in 1960 dronken we 2,6 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. Dus we drinken alsnog flink meer dan in de jaren 60 en daarvoor.

Scholieren

Onder scholieren tussen de 12 en 16 jaar oud is het gebruik de afgelopen decennia flink gedaald. Tussen 2003 en 2015 is het grofweg gehalveerd. Die daling zet zich na 2015 niet meer voort. Sindsdien is het gebruik redelijk constant.

Ouderen

Als je ouder wordt (50+) dan ga je over het algemeen minder drinken. De 50+-ers die al overmatig drinken, doen het tegenovergestelde. Zij gaan juist meer drinken als ze ouder worden. Overmatig drinkende 55-plussers zijn vaker alleenstaand, jonger dan 75 jaar, ze roken, hebben een relatief hoog inkomen, zijn minder fysiek actief en hebben vaker een angststoornis vergeleken met 55-plussers die licht drinken.

 

Bron:

NDM jaarbericht 2019

 

Versie: juni 2020