Is het aantal mensen dat hulp zoekt voor gokken gestegen?

De hulpvraag voor gokken is de laatste 10 jaar gedaald tot 2.186 mensen in 2015. De gemiddelde leeftijd van de mensen die in behandeling kwamen is 37 jaar. 87% van hen is man en 13% vrouw.

Hieronder een figuur met het aantal mensen dat in de afgelopen 10 jaar hulp zocht voor gokken. Cijfers zijn voor heel Nederland. De laatste cijfers komen uit 2015.

Bron: SIVZ kerncijfers 2006 t/m 2015

Het aantal mensen bereikte een hoogtepunt in 1994 met 7000 mensen. Daarna nam het aantal geleidelijk af tot 2.186 in 2015. Hieronder de afname per leeftijdscategorie:

Bron: SIVZ kerncijfers 2006 t/m 2015

Het aantal mensen tussen 25 en 39 jaar dat in behandeling komt voor gokken is de afgelopen jaren gedaald. In de andere leeftijdscategorieën blijft het min of meer gelijk.

Profiel cliënten

  • man 87%, vrouw 13%
  • gemiddelde leeftijd 37 jaar

 

Versie: februari 2018