Wat is het effect van DMT en ayahuasca?

Wat voor effect een middel heeft heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die het neemt, zoals geslacht, gewicht, psychische gesteldheid, etc.) en de setting (factoren in de fysieke en sociale omgeving) bepalen samen de werking van een bepaald middel. Lees hier meer over bij: Wat zijn de effecten van drugs?

Als mensen over DMT praten, gaat het in de meeste gevallen over N-N-dimethyltryptamine. Deze vorm is eenvoudiger te extraheren dan 5-MeO-DMT (5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine). De laatste is dus zeldzamer. Ook is de kleurrijke ervaring van DMT populairder dan de wat serieuzere 5-MeO-DMT-ervaring.

Als DMT gerookt wordt, is het een kort werkend, maar zeer heftig tripmiddel: de effecten beginnen na een paar seconden en duren slechts enkele minuten. Na een half uur is iemand weer helemaal nuchter. De inslag wordt ook weleens vergeleken met ‘gelanceerd worden door een kanon’. De gebruiker ondergaat visuele en sterke mentale ervaringen. Men ziet bewegende beelden en helder gekleurde patronen. De effecten van gerookte DMT worden vaak als intenser ervaren dan die van ayahuasca omdat de effecten veel sneller opkomen, maar ze duren veel minder lang.
De 5-MeO-DMT-ervaring duurt iets langer. Grofweg duurt het twee keer zo lang.

Ayahuasca komt in vergelijking met gerookte DMT veel trager op en duurt langer. Het duurt ongeveer een uur totdat de effecten echt opgekomen zijn. Dan duurt de piek ongeveer 2 uur en zakt daarna het effect in aan aantal uren af. De ervaring kan verlengt of sterker gemaakt worden door meer ayahuasca te drinken. Omdat de ervaring geleidelijker opkomt wordt het soms als minder intens ervaren. Maar ook een ayahuasca-ervaring kan zeer intens zijn. De na-effecten kunnen nog eens 8 uur duren. De dagen erna kan men nog een ‘after glow’ ervaren.

Psychische effecten

 • Hallucinaties (met de ogen gesloten kunnen er zich hele films afspelen in het hoofd van diegene die de ervaring ondergaat).
 • Veranderde visuele waarneming (intensere kleuren; patroonvorming; tracers; versmelting van objecten).
 • Veranderde gedachtestroom.
 • Droombeelden
 • Euforie
 • Angst
 • Verstoord gevoel van tijd.

Lichamelijke effecten

 • Polsslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur gaan omhoog.
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid (vooral ayahuasca).
 • Diarree (ayahuasca).
 • Pupillen worden groter.
 • Bodyload (vervelend gevoel in het lichaam; vooral ayahuacsa).

Wanneer 5-MeO-DMT wordt gerookt, kan de gebruiker een ervaring ondergaan waarin het ego lijkt op te lossen. De gebruiker voelt zich één met het universum. Het onderscheid tussen DMT en 5-MeO-DMT kan als volgt omschreven worden: waar DMT is als ‘gelanceerd worden door een kanon’, is 5-MeO-DMT als ‘in je binnenste exploderen’. Het is veel minder kleurrijk en visueel en meer een gevoelservaring. 5-MeO-DMT wordt door kenners als een van de meest krachtige entheogene middelen ervaren.

Lees meer online:
Psychonautwiki ayahuasca
Psychonautwiki DMT

Psychonautwiki 5-MeO-DMT

Versie: april 2020