Vraag & Antwoord

Wordt er in Nederland meer gesnoven dan in de rest van Europa?

In vergelijking met Nederland zijn er landen waar duidelijk meer coke wordt gesnoven zoals in Australië en het Verenigd Koninkrijk. In Finland en Portugal wordt weer veel minder gebruikt. We geven hier twee tabellen met:

Bron: NDM 2017, Trimbos Instituut

In het Australië wordt het meest gebruikt. 2,5% van de bevolking heeft daar afgelopen jaar gebruikt. In Portugal ligt dat op 0,2%. Nederland zit op 2,0%. In de VS ligt het op 2,0%. De gegevens zijn niet allemaal één-op-één met elkaar te vergelijken. In de meeste Europese landen is de bevolkingsgroep van 15-64 gevraagd. De cijfers in de VS gelden voor de bevolking van 18 jaar en ouder. In Australië heeft men de bevolking vanaf 14 jaar onderzocht.

In enkele Europese landen is de groep 15-34 jaar apart genomen.

Van die groep hebben de Nederlanders in het afgelopen jaar het meest cocaïne gebruikt. Namelijk 3.7%. In Portugal is het minst gebruikt, namelijk 0.4%. Ook hier geldt dat niet alle onderzoeken één-op-één met elkaar te vergelijken zijn. De peiljaren zijn verschillend. In Nederland is dit in 2016 gemeten en in Portugal in 2012.

Bij scholieren zijn over 2015 alleen cijfers beschikbaar over het ooit gebruik. Ooit gebruik is dus het antwoord op de vraag: “Heb je ooit van je leven cocaïne gebruikt?”

Bron: ESPAD, in NDM 2017, Trimbos Instituut

In Frankrijk heeft 4% van de 15/16 jarige scholieren ooit cocaïne gebruikt. In Nederland is dit 2%. In Griekenland, Noorwegen en Finland 1%. De VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland deden niet mee met dit onderzoek. In eerdere jaren waren in de VS en het VK de percentages hoog in vergelijking met andere landen.

 

Versie: februari 2018

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat