Hoeveel mensen gebruiken heroïne?

Hieronder een tabel met een overzicht van het aantal gebruikers van heroïne. Als een cel leeg is zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op de vraag: “Heb je ooit van je leven gebruikt?”. Laatste maand is het antwoord op de vraag: “Heb je afgelopen maand gebruikt?”. Het laatste maand gebruik is in vrijwel alle onderzochte groepen 0%.

Gebruikscijfers Nederland

Ooit Laatste maand
Bevolking 18+ 0,5% niet bekend
Scholieren 12-16 jaar 0,4% 0,3%
Bezoekers clubs 22 jaar 1,1% 0,1%
Bezoekers dance evenementen 24 jaar 1,4% 0,1%

 

Gebruikscijfers Amsterdam

Ooit Laatste maand
Scholieren 14 jaar 0% 0%
Coffeeshopbezoekers 25 jaar 0,9% 0 %
Cafébezoekers 26 jaar 0,2% 0,2%
Cliënten Jeugdhulp 17,5 jaar 0,9% 0,4%
Club- en festivalbezoekers 26 jaar 1,1% 0,2%

 

Gebruikscijfers Gooi- en Vechtstreek

Ooit Laatste maand
Cafébezoekers 24 jaar 1,1% 0%
Club- en festivalbezoekers 21 jaar 1,9% 1,9%

Toelichting cijfers

Bevolking 18 jaar en ouder

In 2016 is voor het laatst een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van heroïne onder de algemene bevolking. Toen had 0,4% van de bevolking van 18 jaar en ouder ervaring met heroïne (1).

Scholieren Nederland

Om de vier jaar wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van alcohol en drugs onder scholieren. Van de scholieren tussen 12 en 16 zou 0,4% de laatste maand heroïne gebruikt hebben (2).

Dance evenementen en clubs

In 2008/2009 heeft het Trimbos Instituut samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het druggebruik op dance evenementen en onder bezoekers van discotheken in 5 verschillende regio’s in Nederland (3). In 2013 en 2016 is het gebruik van drugs opnieuw onderzocht onder bezoekers van dance evenementen en clubs (discotheken). Toen is er niet gevraagd naar heroïnegebruik. Bij dance evenementen heeft slechts 0,1% de afgelopen maand gebruikt en 1,4% heeft ooit van zijn leven gebruikt. Bij clubs had eveneens 0,1% de afgelopen maand gebruikt en 1,1% ooit (4).

Cijfers Amsterdam

Scholieren

In 2011 zijn in het Antenne onderzoek 14 jarige scholieren (derdeklassers) ondervraagd (5). 0% heeft afgelopen maand gebruikt.

MBO-studenten

In 2016 zijn mbo-studenten in Amsterdam ondervraagd. De survey is gehouden binnen diverse mbo-instellingen en locaties. De leeftijd van de studenten varieerde van 15 tot en met 35 jaar met een gemiddelde van 19 jaar. 2,2% heeft ooit heroïne gebruikt. 0,9% van de MBO-studenten heeft de afgelopen maand heroïne gebruikt en 1,3% het afgelopen jaar (6).

Coffeeshopbezoekers

In 2015 zijn in het Antenne onderzoek de coffeeshopbezoekers in Amsterdam ondervraagd. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 25. De afgelopen maand heeft 0% gebruikt (7).

Café bezoekers

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 0,2% gebruikt (8). Het ooit gebruik lag op 0,2%.

Cliënten jeugdzorg

In 2012 zijn in het Antenne onderzoek de cliënten van de jeugdzorg in Amsterdam ondervraagd. De afgelopen maand heeft 0,4% gebruikt (9).

Club- en festivalbezoekers

In 2017 zijn in het Antenne-onderzoek de clubbezoekers ondervraagd. De afgelopen maand heeft 0,2% gebruikt (10). Het ooit gebruik lag op 1,1%.

Cijfers Gooi- en Vechtstreek

Club- en festivalbezoekers

In 2017 zijn in het Antenne-onderzoek de clubbezoekers ondervraagd. De afgelopen maand had niemand heroïne gebruikt (11).

Café bezoekers

In 2018 zijn in het Antenne onderzoek de café bezoekers ondervraagd. De afgelopen maand had 1,9% gebruikt (12).

Bronnen

 1. NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)
 2. Jeugd en riskant gedrag 2015, Peilstations Onderzoek, Trimbos Instituut (2011)
 3. Feestmeter 2008/2009, Trimbos Instituut
 4. Het grote uitgaansonderzoek, Trimbos Instituut (2013)
 5. Antenne 2011, Bonger Instituut (2011)
 6. Antenne 2016, Bonger Instituut (2017)
 7. Antenne 2015, Bonger Instituut (2016)
 8. Antenne 2018, Bonger Instituut (2019)
 9. Antenne 2012, Bonger Instituut (2012)
 10. Antenne 2017, Bonger Instituut (2018)
 11. Antenne Gooi-Vechtstreek 2017, Bonger Instituut (2018)
 12. Antenne Gooi-Vechtstreek 2018, Bonger Instituut (2019)

Versie: mei 2020