Zijn scholieren meer cannabis gaan gebruiken?

Het aantal scholieren dat de afgelopen maand heeft geblowd is sinds 1996 duidelijk gedaald. Ook ten opzichte van 2011 is er een daling. Het niveau zit nog wel boven dat van 1988.

Hieronder 4 tabellen over het maandelijks gebruik door scholieren in Nederland en Amsterdam. Cannabisgebruik in de afgelopen maand is het antwoord op de vraag: “heb je de afgelopen maand geblowd?”.

Trends in gebruik in de afgelopen maand bij scholieren tussen 12 en 18 jaar 

Bron: Peilstationsonderzoek scholieren (1)

In 2015 had 6.1% van de scholieren tussen 12 en 18 de afgelopen maand gebruikt.

Trends in gebruik in het afgelopen jaar bij scholieren tussen 12 en 16

Internationaal wordt het zogenaamde HBSC* onderzoek uitgevoerd. Hieraan nemen 41 landen deel. Leerlingen tussen 12 en 16 jaar worden onderzocht. Gegevens over Nederlandse scholieren zijn beschikbaar vanaf 2001 tot 2013. De gegevens die je hier ziet gaan over het gebruik in het afgelopen jaar.

Bron: HBSC onderzoek in NDM 2015 (2)

Uit de gegevens van het HSBC onderzoek blijkt dat de dalende trend in gebruik voortzet.

Trends in gebruik in de afgelopen maand bij Westerse en niet-Westerse scholieren in Amsterdam

Er wordt ook onderzoek uitgevoerd in Amsterdam. In dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar het druggebruik van derdeklassers. Deze hebben een leeftijd van gemiddeld 14 jaar.

In Amsterdam is 50% van de derdeklassers niet-westers (dat wil zeggen dat een van de ouders in een niet-westers land is geboren). We geven de trends in gebruik van de westerse groep en de niet-westerse leerlingen.

Bron: Antenne 2011 (3)

Niet-westerse 14 jarige leerlingen blowen duidelijk minder dan hun westerse leeftijdgenoten. Bij de westerse leerlingen heeft 15.4% de afgelopen maand geblowd, bij de niet westerse is dat 8.6%.

Cannabisgebruik in de afgelopen maand bij 15-jarige scholieren in Nederland en Amsterdam

Blowen Amsterdamse leerlingen nu minder of meer dan scholieren in Nederland? Je kunt 15 jarige leerlingen uit het landelijke Peilstations Onderzoek vergelijken met de derdeklassers uit het Antenne onderzoek. In 1999, 2007 en in 2011 werd het landelijke peilstations Onderzoek en het Amsterdamse Antenne onderzoek in het zelfde jaar uitgevoerd. In 96/97 en in 2003/2002 verschilde het jaar van onderzoek met een jaar. In 2015 werd het onderzoek alleen landelijk uitgevoerd. Hieronder de grafiek.

Bron: Peilstationsonderzoek scholieren 2003, 2007, 2011 en 2015 (1) en Antenne 2003, 2007 en 2011 (3)

Ondanks de grote hoeveelheid coffeeshops in Amsterdam ligt het gebruik in Amsterdam onder 15 jarigen niet veel hoger dan in de rest van het land. Het grote aantal leerlingen met een niet-westerse achtergrond houdt het gebruik in Amsterdam laag.

* HBSC staat voor Health Behaviour in School-aged Children.

Bronnen

  1. Jeugd en riskant gedrag 2015, Peilstations Onderzoek, Trimbos Instituut (2016)
  2. NDM 2015, Trimbos Instituut (2016)
  3. Antenne 2011, Bonger Instituut (2011)

 

Versie: augustus 2017