Waarom hebben sommige mensen een kwade dronk?

Sommige mensen kunnen soms agressief worden nadat ze alcohol hebben gedronken. Anderen worden alleen maar vrolijk na een glas wijn, wat veroorzaakt dit verschil? Dit komt door het genetische verschil tussen mensen en het effect dat alcohol heeft op de hersenen.

Alcohol beïnvloedt meerdere delen van je hersenen. Hieronder vallen je frontale kwab (achter je voorhoofd), je beloningscentrum en je amygdala. Je frontale kwab regelt de impulscontrole en wordt door alcohol op een lager pitje gezet, hierdoor denk je minder na over je acties. Je beloningscentrum wordt geprikkeld dus daardoor voel je je lekker en zelfverzekerd. Je amygdala wordt ook extra gestimuleerd, deze regelt normaal gesproken je reactie op bedreigingen. Doordat deze gestimuleerd wordt zal je situaties sneller als bedreigend ervaren waardoor je sneller agressief reageert. Dus als iemand tegen je aan botst in de kroeg, zal je sneller agressief worden. Bekijk ook de animatie drugs in de hersenen om te zien hoe alcohol precies in de hersenen werkt.

Je genen bepalen de balans tussen verschillende neurotransmitters in deze hersengebieden. Dit is de basis van bepaalde karaktereigenschappen. Alcohol verstoort de werking van sommige neurotransmitters en vergroot hierdoor sommige karaktereigenschappen. Zo zal bijvoorbeeld bij iemand waarbij de amygdala actiever is dronkenschap sneller leiden tot agressief gedrag.

Om dit te voorkomen zal je dus moeten ingrijpen in de neurotransmitter balans in deze hersengebieden. Dit is echter zeer complex en hier is nog geen medicijn voor. Er valt dus helaas niet zo veel aan te doen. Iemand zou wel bepaalde karaktertrekken kunnen oefenen, bijvoorbeeld impulscontrole. Dit is echter wel moeilijk en het is de vraag of het oefenen nog helpt als er een stevige borrel in zit. Je valt dan namelijk al gauw terug in oud gedrag. Het belangrijkste is dat je van jezelf weet dat je het hebt. Vervolgens kan je kijken na hoeveel drankjes je je zo gaat gedragen zodat je het de volgende keer kan zien aankomen en op tijd kan stoppen met drinken.

MAO-A, 2008

Uit Fins onderzoek uit 2008 blijkt dat mensen met een hyperactief MAO-A gen vaker agressief gedrag vertonen als ze hebben gedronken. MAO is een enzym wat o.a. neurotransmitters afbreekt. MAO-A is hier een variant op die vooral serotonine en noradrenaline afbreekt. Het lijkt er dus op dat mensen met een hyperactief MAO-A gen meer MAO enzymen produceren en dus sneller neurotransmitters als serotonine en noradrenaline afbreken.

Kanttekening bij dit onderzoek is dat de onderzoekspopulatie bestond uit Finnen die een alcohol gerelateerd misdrijf hadden gepleegd. Hiervan had een groot deel borderline of een antisociale stoornis. Hiervan dronken de deelnemers met het met het hyperactieve MAO-A gen meer alcohol en vertoonden vaker agressief gedrag. Of dit te vertalen is naar de gewone populatie is de vraag.

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768292/

Uit een vervolg onderzoek hierop bleek dat bij vrouwen het hyperactieve MAO-A gen vooral in interactie met slechte sociale omstandigheden (slechte familie relaties, misbruik etc.) agressie en alcoholmisbruik voorspelde, niet het gen alleen.

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871607003560

HTR2B Q20, 2011

In een ander onderzoek van een aantal van dezelfde Finse onderzoekers bleek dat mensen die een gemuteerde variant van de serotonine B receptor (HTR2B Q20) meer moeite hebben met impuls controle en een grotere kans hebben om agressief gedrag te vertonen. Relatief veel mensen hebben dit, en in het dagelijks leven is dit niet zo’n probleem. Echter als er alcohol wordt gedronken leidt dit sneller tot agressief gedrag.

Een probleem bij dit onderzoek is dat het gebruik heeft gemaakt van de Finse populatie. En aangezien het Finse volk een specifieke set genen heeft ten opzichte van andere volken kan dit resultaat niet direct vertaald worden naar andere populaties.

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3183507/

Inschatten van toekomstige consequenties van gedrag, 2011

Dr. Bradman van Ohio State University heeft onderzoek gedaan naar persoonlijkheidstrekken en de kans op het vertonen van agressief gedrag na het drinken van alcohol. Er bleek dat mensen die een bepaalde persoonlijkheidstrek niet hadden een grotere kans hadden om agressief gedrag te vertonen. Het ging hierbij om het kunnen inschatten van toekomstige consequenties van vertoond gedrag. Mensen die hier wel goed over konden nadenken waren minder agressief tegen anderen en het drinken van alcohol veranderde hier niet veel aan. Mensen die zich vooral op het hier en nu focussen en weinig nadenken over consequenties vertonen vaker agressief gedrag. Dit effect kan minimaal zijn als iemand nuchter is maar dit wordt uitvergroot als er alcohol in het spel is. Alcohol heeft een myopisch effect, dat wil zeggen dat het ervoor zorgt dat je meer op de korte termijn gaat denken. Dit kan gevaarlijk zijn voor mensen die dit in het dagelijks leven ook al meer doen.

 

Versie: augustus 2020