Wat is schadelijker: alcohol of cannabis?

Het is moeilijk om de schadelijkheid van drugs te vergelijken. Drugs kunnen op verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld roken of drinken. Ook worden sommige drugs vaker gebruikt dan andere drugs. En naar welk aspect van schadelijkheid kijk je? Welke beoordelingscriteria gebruik je? Dit maakt het lastig om ze te vergelijken.

Algemeen

Matig alcoholgebruik vergroot de kans op ziektes zoals kanker. Matig cannabisgebruik (hasj of wiet) is schadelijk voor de longen omdat het vaak gerookt wordt. Als cannabis wordt gegeten of met behulp van een vaporizer geconsumeerd wordt geeft het nauwelijks lichamelijke schade.

Eenmalig veel drinken kan problemen veroorzaken. Alcoholvergiftiging, agressief gedrag, ongelukken in het verkeer en gezondheidsproblemen kunnen het gevolg zijn. Eenmalig veel blowen kan ook tot problemen leiden maar in mindere mate. Het gebruik kan verkeerd vallen waardoor iemand zich ziek voelt en bij deelname aan het verkeer is de kans op een ongeluk iets groter.

Overmatig alcoholgebruik is zeer schadelijk, veel schadelijker dan overmatig blowen.

Beoordelingscriteria van de risico’s

De risico’s van alcohol en drugs zijn te beoordelen aan de hand van drie criteria:

1. Lichamelijke schade.
2. Kans op verslaving.
3. Kans om maatschappelijk in de problemen te raken.

Aan de hand van deze drie criteria kijken we naar de gevolgen van matig, eenmalig teveel en overmatig gebruik van alcohol of cannabis (hasj of wiet). Ga meteen naar de conclusies.

Lichamelijke schade

Alcohol

Bij zeer matig gebruik (maximaal 1 standaardglas per dag) is de schade van alcohol beperkt. Alleen bijna niemand drinkt op die manier. Bij overmatig gebruik wordt alcohol zeer schadelijk voor maag, lever en hersenen. Hoe meer iemand drinkt, hoe groter de kans op allerlei ernstige lichamelijke aandoeningen. Alcohol vergroot ook de kans op bepaalde vormen van kanker, dit gebeurt al vanaf één glas en dit wordt bij ieder extra glas groter.

Bij eenmalig teveel gebruik is alcohol schadelijk. Agressie in het uitgaansleven, verkeersongelukken, alcoholvergiftigingen en lichamelijke schade zijn het gevolg. Alleen al in Amsterdam rijdt de ambulance zo’n 2.000 keer per jaar uit voor problemen rond alcoholmisbruik. Jaarlijks overlijden 4.000 mensen als gevolg van ziekten door alcoholgebruik.

Cannabis

Cannabis is bij matig gebruik schadelijk voor de longen als het gerookt wordt. Bij het roken van wiet of hasj komen teer en koolmonoxide vrij. Joints bevatten 70% meer kankerverwekkende stoffen dan normale sigaretten. De manier van roken draagt nog eens extra bij aan de schadelijkheid: je inhaleert diep en houdt de rook ook nog eens langer vast. Daardoor komt 1 joint overeen met 4 normale sigaretten. Bij het overmatig roken van cannabis neemt de schade aan de longen verder toe. Zware blowers hebben vaker symptomen van chronische bronchitis (longontsteking) en andere luchtwegaandoeningen.

Het risico op longschade wordt dus niet veroorzaakt door THC, de werkzame stof in cannabis, maar door de giftige stoffen die vrijkomen bij het roken. De schade aan de longen kan voorkomen worden als cannabis op een andere manier genuttigd wordt. Het kan ook gegeten worden in bijvoorbeeld een cake of er kan thee van gezet worden waarna je het kan drinken. Het kan ook door middel van een vaporizer geïnhaleerd worden. Een vaporizer is een apparaat dat de cannabis zo verwarmt dat de werkzame stof THC vrijkomt. Deze verdampt dan en verbrandt niet. Hierdoor inhaleer je geen schadelijke stoffen zoals teer en koolmonoxide.

Bij eenmalig teveel gebruik kan schade optreden. Door ongevallen in het verkeer en doordat de cannabis verkeerd kan vallen waardoor je een nare ervaring beleeft. In Amsterdam rijdt de ambulance zo’n 300 keer per jaar uit voor mensen die een te sterke reactie hebben op cannabis. De gevolgen van teveel gebruik zijn echter lang niet zo groot als bij alcohol.

Er is niemand gestorven aan de acute effecten van hasj of wiet. Dit staat in schril contrast tot alcohol. Wel zijn er mensen overleden omdat ze door het blowen bijvoorbeeld kanker hebben gekregen.

Kans op verslaving

Alcohol

Alcohol is verslavend, zowel geestelijk als lichamelijk. Men kan er sterk naar verlangen, heeft er steeds meer van nodig en krijgt bij regelmatig teveel drinken last van sterke onthoudingsverschijnselen na stoppen met gebruik.

Er zijn in Nederland zo’n 8.500.000 gebruikers van alcohol. Ongeveer één miljoen mensen komen door alcohol in de problemen. In het verkeer, met hun gezondheid of op hun werk. Ruim 82.000 mensen raken verslaafd.

Cannabis

Blowen is vooral geestelijk verslavend. Bij heel intensief blowen wordt cannabis ook mild lichamelijk verslavend. Bij stoppen is sprake van milde onthoudingsverschijnselen. De behandeling van de verslaving is bij cannabis veel minder ingrijpend dan bij alcohol. Voor een cannabisverslaving wordt vrijwel nooit iemand opgenomen. In dat opzicht scoort cannabis beter dan alcohol.

Toch is het aantal mensen dat verslaafd is, relatief hoog. Er zijn in Nederland zo’n 360.000 gebruikers van cannabis. Naar schatting zijn er rond de 30.000 mensen verslaafd. Percentueel ligt dit hoger dan bij alcohol. Bij alcohol zijn er 8.500.000 drinkers. Eén miljoen van hen drinkt teveel, terwijl 89.000 mensen verslaafd zijn.

Maatschappelijke problemen

Alcohol

Bij matig gebruik heeft alcohol geen negatieve gevolgen. Mogelijk zijn de gevolgen zelfs positief doordat alcohol als sociaal smeermiddel fungeert.

Eenmalig veel drinken kan nadelige gevolgen hebben als iemand door zijn gebruik in aanraking komt met de politie of als gevolg van een ongeval langdurig uitgeschakeld raakt of in het ziekenhuis belandt door de grote hoeveelheid alcohol.

Langdurig overmatig drinken kan tot grote problemen leiden op het gebied van gezondheid, werk, vrienden en binnen het gezin. Op een gegeven moment kunnen alcoholverslaafden maatschappelijk totaal ontsporen.

Cannabis

Matig blowen heeft sociaal gesproken geen negatieve gevolgen tenzij je op zeer jonge leeftijd gaat blowen (onder de 16). Op jonge leeftijd gaan blowen, kan negatieve gevolgen hebben voor schoolprestaties. Ook kun je vrienden die niet blowen verliezen.

Eenmalig veel blowen heeft in tegenstelling tot eenmalig veel alcohol drinken nauwelijks gevolgen voor het maatschappelijk functioneren. Tenzij je in het verkeer een ongeluk veroorzaakt.

Overmatig blowen heeft wel nadelige gevolgen. Volgens hulpverleners, leerkrachten en jongerenwerkers worden de maatschappelijke problemen door blowen onderschat. Jongeren lopen achterstanden op in hun persoonlijke ontwikkeling of op school.

Conclusies

Bij matig gebruik alcohol en cannabis

In het geval van matig gebruik, is hasj of wiet schadelijker dan alcohol wanneer het gerookt wordt. Cannabis roken is schadelijk voor de longen, wanneer cannabis op een andere manier genuttigd wordt (gegeten of via vaporizer) is alcohol schadelijker aangezien alcohol ook de kans kans op bepaalde vormen van kanker vergoot.

Eenmalig te veel gebruik alcohol en cannabis

Bij eenmaal teveel gebruik is alcohol schadelijker dan cannabis. Alcohol leidt tot agressie, ongelukken en alcoholvergiftigingen. Daarnaast is alcohol giftig voor bepaalde organen, cannabis niet.

Overmatig gebruik alcohol en cannabis

In het geval van overmatig gebruik, zijn alcohol en cannabis beide schadelijk, maar is alcohol aanmerkelijk schadelijker dan cannabis. Alcohol leidt tot tal van ziekten. Jaarlijks overlijden 4.000 mensen door alcohol. Door cannabis direct geen één. Wel sterven er mensen door indirecte gevolgen van cannabis, zoals kanker. De maatschappelijke ontsporing is bij overmatig alcoholgebruik groter dan bij cannabis. Overmatig cannabisgebruik kan echter wel voor veel problemen zorgen maar dit is vaak minder ontwrichtend dan bij alcohol het geval kan zijn.

Verslaving

Wat betreft verslaving, ontlopen alcohol en cannabis elkaar niet veel. Een cannabisverslaving is minder ernstig dan een alcoholverslaving. Wel raken relatief veel cannabisgebruikers verslaafd. Een cannabisverslaving kan je leven behoorlijk ontregelen.

Bron:

Nationale Drug Monitor 2019, Trimbos-instituut

 

Versie: januari 2021