Is cocaïne extra schadelijk als je jong en nog niet volwassen bent?

Als je jong bent (<18 jaar) is cocaïne (en drugs in het algemeen) veel schadelijker dan wanneer je volgroeid bent. Dat komt doordat:

  • Je minder bloed hebt als je nog niet volgroeid bent. Hierdoor is het percentage cocaïne hoger in je bloed. En kan het meer schade aanrichten.
  • Je lichaam nog niet helemaal is ontwikkeld. Je hersenen ontwikkelen zich tot hun 24e. Drugs hebben een schadelijkere invloed op onvolgroeide hersenen.
  • Een relatief groter deel van het lichaam uit hersenen bestaat.

Minder bloed

Drugs worden in het bloed opgenomen en worden via je bloed naar de hersenen getransporteerd. Als je jong en klein bent, heb je minder bloed waardoor het percentage drugs in je bloed hoger is en het effect harder aankomt.

Ontwikkeling van organen en hersenen

Als je jong bent is je lichaam nog niet helemaal ontwikkeld. Cocaïne kan dan extra schadelijk zijn voor je lever, hersenen en zenuwstelsel. De kans dat de schade permanent is, is dan ook groter.

Een relatief groot deel van het lichaam bestaat uit hersenen

Bij jonge mensen bestaat een relatief groter deel van het lichaam uit hersenen dan bij volledig volgroeide mensen. Bij kinderen tot 3 jaar nemen de hersenen een kwart deel van het lichaam in beslag, bij 12-jarigen een zesde deel en bij volgroeide mensen een achtste deel. Ben je nog niet volgroeid dan komt er ook om deze reden een groter deel van de cocaïne in de hersenen terecht dan bij volwassen mensen.

 

Versie: juni 2020