Smartdrugs en de wet

Paddo’s

Psilocine en psilocybine, de stoffen die in paddo’s zitten, staan op lijst I van de opiumwet. Bezit, handel en verkoop is van paddo’s is verboden. De truffel mag nog wel verkocht worden.Bij een gebruikershoeveelheid paddo’s zal de politie niet optreden. Wel kan de politie de paddo’s in beslag nemen.

Ephedra

Ephedra valt sinds 2004 onder de Wet onder de geneesmiddelenvoorziening. Dat betekent dat eventueel alleen een artsen het middel zou mogen toepassen.

De warenwet

Veel producten in de smartshop vallen onder de warenwet. De warenwet richt zich op deugdelijkheid van levensmiddelen en andere consumentenproducten. De volksgezondheid mag geen gevaar lopen.