Wat zijn de risico’s van basecoke/crack?

Kortetermijnrisico’s van basecoke

Voor basecoke gelden dezelfde kortetermijnrisico’s als bij cocaïne. Zoals belasting van het hart, depressies en gewichtsverlies (zie de risico’s van cocaïne). Bij basecoke is de kans dat deze risico’s optreden veel groter.

Uitputting

Basecoke put uit. Gebruikers voelen hun vermoeidheid niet en gaan voortdurend over hun grenzen heen. Ze gaan door tot ze volledig uitgeput zijn.

Overdosis

Het gebruik van basecocaïne kan tot een overdosis leiden. Deze kan fataal aflopen. Doodsoorzaken kunnen zijn:

  1. Stoornissen van het hart- en vaatstelsel. Een te grote dosis kan leiden tot ernstige hartritmestoornissen en tot een hartstilstand. Basecoke vernauwt de bloedvaten en er kan plotseling een veel te hoge bloeddruk ontstaan. Een zwak bloedvat in het hoofd kan knappen waardoor de gebruiker een hersenbloeding krijgt.
  2. Stoornissen van het ademhalingsapparaat. Basecoke kan ook leiden tot een ademhalingsdepressie.
  3. Epileptische aanvallen. Epileptische aanvallen kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit kan dodelijk zijn.

terug naar top

Langetermijnrisico’s van basecoke

Voor basecoke gelden dezelfde langetermijnrisico’s als bij cocaïne (zie de risico’s van cocaïne). Bij basecoke is de kans dat deze risico’s optreden veel groter. Naast verslaving (zie bij verslavingskans) zijn er de volgende langetermijnrisico’s:

Longen

Basecoke irriteert en beschadigt de luchtwegen en de longen. Gebruikers hebben vaak pijn in de borst. Ze hoesten veel en hebben een zere keel. Soms gaat dit gepaard met bruin tot zwart slijm. De longfunctie gaat achteruit en ze kunnen chronische bronchitis krijgen. Longbeschadigingen kunnen op den duur onherstelbaar zijn.

Vermagering

Basecoke onderdrukt de eetlust. Met basecoke wordt roofbouw gepleegd op het lichaam. Gebruikers raken totaal uitgeput.

Slapeloosheid

Gebruikers hebben vaak last van slapeloosheid en vermoeidheid.

Huid

Basers kunnen last krijgen van droge gebarsten lippen en een hese stem. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de plaatselijk verdovende werking van basecoke. Ook kunnen er brandwonden ontstaan in het gelaat door hete cocaïnedampen.

Psychische stoornissen

Tenslotte bestaat het risico dat gebruikers van crack volledig paranoïde, angstig of depressief worden.

terug naar top

Risico’s ten opzichte van andere middelen

Bij de beoordeling van de risico’s moet je kijken naar een aantal aspecten zoals de kans op lichamelijke schade (giftigheid), verslaving en de kans dat je door het gebruik sociale schade oploopt.

Een commissie van experts heeft in 2009 een rangorde aangebracht in drugs door ze beoordelen op deze aspecten. Snuifcocaïne scoorde op de 5e plaats. Basecoke gemiddeld op de 2e plaats.

Hieronder de tabel met de rangschikking van drugs op de verschillende aspecten.

Acute Toxiciteit Chronische Toxiciteit Verslaving Sociale schade op Individueel niveau Sociale Schade op bevolkingsniveau
Heroïne Tabak Heroïne Basecoke Alcohol
Basecoke Basecoke Basecoke Heroïne Tabak
Methamfetamine Alcohol Tabak Alcohol Basecoke
Alcohol Methamfetamine Methamfetamine Tabak Heroïne
Cocaïne Cocaïne Cocaïne Cocaïne Cocaïne
GHB Heroïne Alcohol Methamfetamine Cannabis
Amfetamine Amfetamine Amfetamine Amfetamine Benzo
Ketamine Cannabis Benzo GHB Amfetamine
Lsd Xtc GHB Cannabis Xtc
Xtc Khat Cannabis Benzo’s GHB
Benzo Ketamine Ketamine Xtc Methamfetamine
Paddo’s Benzo Khat Ketamine Ketamine
Cannabis GHB Xtc Lsd Paddo’s
Tabak Lsd Paddo’s Paddo’s Lsd
Khat Paddo’s Lsd Khat Khat

 

Bron:

Ranking van drugsRIVM (2009)

 

Versie: november 2019