Weten ouders hoeveel hun kinderen drinken?

Ouders onderschatten het alcoholgebruik van hun kinderen (1).

Er is een onderzoek gedaan waarbij zowel jongeren als hun ouders werden gevraagd over het alcoholgebruik van de jongere. Hieronder een tabel met daarin weergegeven hoeveel procent van de jongeren per leeftijdscategorie ooit alcohol gedronken heeft, en hoeveel procent van de ouders van die jongeren per leeftijdscategorie inschatten dat hun kind(eren) gedronken heeft.

Gebruik en geschat alcoholgebruik ooit in het leven

Percentage jongeren dat heeft gedronken Geschat gebruik door ouders
13 jaar 29,10% 9,10%
14 jaar 47,40% 20,10%
15 jaar 67,70% 41,60%
16 jaar 81% 70,90%

Van de 13-jarigen heeft 29,1% ooit in het leven alcohol gedronken. Slechts 9,1% van de ouders denkt dat hun 13-jarige kind ooit heeft gedronken. Het aantal jongeren dat gedronken heeft wijkt erg af van de schatting van de ouders. Pas bij 16-jarigen zit het geschatte en daadwerkelijke gebruik bij elkaar in de buurt.

Aantal glazen in het weekend

Aantal gedronken glazen Geschat aantal gedronken glazen door ouders
13 jaar 0,7 0,01
14 jaar 1,76 0,23
15 jaar 3,1 0,87
16 jaar 4,18 2,23

 

Ook is aan de jongeren en hun ouders gevraagd hoeveel glazen alcohol er gedronken wordt in het weekend. Ook hier wijken de cijfers af en denken ouders dat hun kind minder drinkt dan ze daadwerkelijk doen.

Ouders zijn te optimistisch

De meeste ouders denken dat hun kinderen minder drinken dan ze daadwerkelijk doen.
Bron: HBSC Rapport 2013, Trimbos Instituut

 

Versie: januari 2016