Mag je bloed aan de bloedbank geven als je cocaïne snuift?

Voor het snuiven van cocaïne geldt dat je gedurende vier maanden geen bloed mag geven aan de bloedbank. Dit heeft niks te maken met cocaïne op zich maar met de methode van gebruik. Cocaïne wordt via een kokertje gesnoven die van ‘neus tot neus’ kan gaan. Hierdoor kan mogelijk Hepatitis C overgedragen worden.

Het gevaar van deze methode voor de bloedbank ontstaat door het neusslijmvlies. Door te snuiven blijft neusslijmvlies achter op het rietje. Als iemand lijdt aan hepatitis C kan hij dit door te snuiven via het neusslijmvlies doorgeven aan een ander.

Vier maanden niet gebruiken

De bloedbank wil de kans op hepatitis C vanzelfsprekend zo veel mogelijk verkleinen en stelt zodoende een cleane termijn van vier maanden bij het snuiven. Iemand die ooit drugs gespoten heeft, kan nooit bloeddonor worden, ook niet wanneer het spuiten twintig jaar geleden is. De bloedbank noemt dit een principekwestie.Het gaat de bloedbank dus niet om de cocaïne, maar om de manier waarop het gebruikt wordt.

Crack

Als iemand cocaïne (crack) gerookt heeft en bloed wilt afstaan aan de bloedbank mag dat wel maar alleen als de gebruiker op het moment van bloedafgifte niet onder invloed is. De kans dat een gebruiker van crack, als hij iets gebruikt heeft, beroerd wordt en/of flauwvalt na het afstaan van een halve liter bloed is groot.

Overige drugs

Voor de overige drugs (alcohol, hasj, wiet, xtc, paddo’s en bijvoorbeeld lsd) geldt: zolang het niet gespoten en niet gesnoven wordt, mag men bloed geven aan de bloedbank. De enige voorwaarde is dat gebruikers op het moment van bloedafgifte nuchter zijn

Tot slot

Donorbloed wordt altijd getest op aids. Ook moet je voorafgaand aan de bloeddonatie een lijst met vragen invullen en een algeheel lichamelijk onderzoek ondergaan. Voor meer informatie over de criteria voor bloeddonatie kun je bellen met een plaatselijke of regionale bloedbank.

 

Versie: oktober 2019