Wat zijn truffels en paddo’s?

Paddo’s

Met paddo’s worden paddenstoelen bedoeld die psilocybine en psilocine bevatten. Dit zijn stoffen die tripeffecten geven. Hierdoor beleef je de werkelijkheid anders.

Paddenstoelen zijn een natuurproduct. De werkzame stof kan van paddenstoel tot paddenstoel en van soort tot soort sterk verschillen. Een paddenstoel is het vruchtlichaam van bepaalde soorten schimmels. Deze schimmels groeien ondergronds en vormen een netwerk van schimmeldraden. Dat netwerk wordt ook mycelium of zwamvlok genoemd. Deze schimmeldraden zijn heel erg dun, zo dun, dat je ze met het blote oog niet kan zien.

Het vruchtlichaam van een schimmel (de paddenstoel) geeft op een gegeven moment sporen (zaadjes) af waaruit weer nieuwe schimmeldraden kunnen groeien. Die schimmeldraden krijgen op hun beurt weer knopjes waaruit een nieuwe paddenstoel kan ontstaan.

Het grote verschil tussen schimmels en planten is dat planten bladgroen hebben en schimmels niet. Met behulp van bladgroen en zonlicht kunnen planten koolhydraten opslaan om zo te kunnen groeien. Schimmels hebben geen bladgroen. Zij gebruiken dode planten resten en dieren om aan hun koolhydraten te komen.

Truffels

Truffel is eigenlijk een verwarrende naam omdat de truffel een niet hallucinogene ondergronds groeiende paddenstoel is. De truffels die je in de smartshop koopt zijn eigenlijk sclerotia. In moeilijke klimatologische omstandigheden kunnen schimmeldraadjes in de grond verdikken. Ze slaan dan voedsel en vocht op om later weer te kunnen groeien. Die verdikking nu wordt sclerotium genoemd. Sclerotium is dus geen paddenstoel maar een verdikking van het schimmeldraad.

Sclerotia/truffels worden ook wel tripknollen of Philosophers Stones genoemd. Deze komen van de paddenstoelen soorten psilocybe mexicana, psilocibe tampanensis. Deze scerotia bevatten net zoals de paddenstoelen zelf psilocybine en psilocine.

Sinds december 2008 zijn paddenstoelen die psilocibe of psilocybinen bevatten verboden. Omdat sclerotia geen paddenstoelen zijn, vallen deze niet onder de opium wet. Sclerotia zijn dan ook vrij te koop in smartshops.

Bron:
Alles over paddo’s, door Arno Adelaars; Prometheus Amsterdam 1997; ISBN: 90 533335862.

Versie: 22.07.2015