Wat is de geschiedenis van de AA?

AA staat voor Anonieme Alcoholisten. De AA is een zelfhulpgroep van (ex)drinkers die elke week bij elkaar komen en elkaar ondersteunen om hun alcoholproblemen te overwinnen. De geschiedenis van de AA begint in de Verenigde Staten.

In 1935 kwam de uit New York afkomstige zakenman Bill W. erachter dat hij door het helpen van andere alcoholisten ook zelf de drank de baas kon blijven. Hij sprak in die tijd ook met zijn vriend, een arts die eveneens teveel dronk, Dr Bob in Akron. Deze arts merkte dat als iemand vanuit zijn eigen ervaring sprak, dit grote indruk maakte. Als gevolg hiervan werden er gespreksgroepen opgericht van alcoholisten die wilden stoppen met drinken.

12 stappen

Aanvankelijk werd gewerkt met een programma van 6 stappen. Deze stappen waren voor een deel ontleend aan de zogenaamde”Oxfordgroep”, de latere Morele Herbewaping. De Oxfordgroep wilde het Christendom nieuwe kracht geven. Zowel Bill W. als Dr. Bob hadden contacten met deze Oxfordgroep. Dr. Bill breidde het programma van zes stappen later uit naar twaalf stappen. Ook splitste hij zich af van de Oxfordgroep.

Aantallen deelnemers

In 1939 had de AA 100 deelnemers. In 1941 waren er al 2000 deelnemers. In datzelfde jaar groeide het aantal tot 8000 deelnemers dankzij een artikel in de Washington Post.

Nu zijn er naar schatting over heel de wereld een paar miljoen deelnemers. Het precieze aantal is niet bekend, omdat er geen ledenlijsten worden bijgehouden.

AA in Nederland

De AA werd in 1948 in Nederland geïntroduceerd door Henk Krauweel, de toenmalige directeur van het Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisme te Amsterdam, het latere Jellinek. Krauweel ging naar Amerika om te kijken hoe men daar omging met alcoholproblemen. Hij ontmoette er professor E. M. Jellinek, naar wie Jellinek vernoemd is. Professor Jellinek voerde een onderzoek uit onder AA’ers en via hem kwam Krauweel in contact met de AA.

 

Versie: januari 2021