Vraag & Antwoord

Wat gebeurt er als je cocaïne en XTC combineert?

Als XTC en cocaïne gecombineerd worden:

De precieze effecten zijn moeilijk voorspelbaar. Naar het gebruik van drugs wordt al weinig onderzoek gedaan, laat staan dat men onderzoek doet naar gecombineerd gebruik. Er is vrijwel niets bekend over experimenten met XTC en cocaïne. Bij gecombineerd gebruik zijn gebruikers dus nog meer dan ooit hun eigen proefkonijn. De effecten laten zich voorspellen aan de hand van:

  1. Gebruikersonderzoek
  2. De werking van XTC en cocaïne op de hersenen

Gebruikersonderzoek

In het weinige onderzoek dat gedaan is, zijn gebruikers ondervraagd die gecombineerd hebben. Gebruikers die XTC met coke combineren nemen meestal eerst XTC en daarna coke. Gebruikers die combineren zeggen dan, dat de combinatie hen zou helpen om de “stonedheid” van XTC, die soms urenlang kan aanhouden, af te zwakken. Die stonedheid laat zich het best omschrijven als een sloom, rustig gevoel waarbij men soms in zichzelf gekeerd is, dan weer urenlang doorpraat zonder dat het ergens over gaat. De cocaïne maakt hen weer helder en ze voelen zich niet meer zo’n zombie. Ze gebruiken het als het ware om zich weer wat energieker te voelen (1).

De werking van XTC en cocaïne in de hersenen

XTC en cocaïne beïnvloeden de werking van neurotransmitters in de hersenen. Neurotransmitters zijn stoffen die een rol spelen bij de overdracht van boodschappen (prikkels) tussen de zenuwen. Neurotransmitters zorgen ervoor dat, afhankelijk van de plek in het zenuwstelsel waar ze voorkomen, bepaalde gedeelten van het zenuwstelsel geprikkeld worden waardoor allerlei effecten ontstaan.

Zenuwcellen en uitlopers. Bij de lichtgevende gedeelten worden prikkels van het ene zenuwuiteinde naar het andere overgegeven.

XTC en cocaïne activeren de zenuwen die serotonine, noradrenaline en dopamine afscheiden.

XTC beïnvloedt vooral de serotinehuishouding en in mindere mate de adrenaline- en dopaminehuishouding. Cocaïne werkt vooral op de adrenaline- en dopaminehuishouding en in mindere mate op de serotoninehuishouding.

Adrenaline

Door XTC en cocaïne te combineren wordt de adrenaline-huishouding extra geprikkeld. Door deze toegenomen prikkeling ontstaat een verhoogde bloeddruk, een verhoogde hartslag en kunnen acute problemen met het hart- en bloedvatenstelsel ontstaan. Het is onbekend bij welke dosissen deze effecten optreden maar duidelijk is dat de risico’s toenemen naarmate de dosissen groter worden. Vandaar dat gebruikers door te combineren hun eigen proefkonijn zijn.

Dopamine

Ook de dopamine-huishouding wordt extra geprikkeld. Dat zou kunnen leiden tot een tijdelijke verwardheid. Worden beide middelen lange tijd gecombineerd dan zou een door drugs veroorzaakte psychose kunnen ontstaan. Verder valt te verwachten dat gecombineerd gebruik sneller tot een kater leidt. De zenuwen die betrokken zijn bij afgifte van serotonine en adrenaline raken door het gecombineerde gebruik sneller uitgeput waardoor de volgende dagen een leeg gevoel kan ontstaan.

Ook is voorstelbaar dat gebruikers bij gecombineerd gebruik sneller aan de effecten wennen waardoor ze geneigd zijn grotere dosissen te nemen met alle risico’s van dien.

 

Bron

(1) Antenne, 1997

 

Versie: augustus 2015

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat